Komentarz prawnika

Przegląd istotnych zmian w prawie budowlanym

Ustawodawca w 2022 r. wprowadził szereg istotnych zmian w prawie budowlanym. Najważniejsze z nich dotyczą dalszej cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Wprowadzono m.in. możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz cyfrowej książki obiektu w postaci elektronicznej, a także elektroniczny centralny rejestr osób …

Legislacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady ministrów pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest dostosowanie polskiego systemu prawnego z zakresu …