KOMENTARZ PRAWNIKA

Ustawodawca w 2022 r. wprowadził szereg istotnych zmian w prawie budowlanym. Najważniejsze z nich dotyczą dalszej cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Wprowadzono m.in. możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz cyfrowej książki obiektu w postaci elektronicznej, a także elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Ponadto uproszczono procedury administracyjne w zakresie budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych oraz implementowano nowe obowiązki w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
W obliczu kryzysu klimatycznego wzrasta zainteresowanie zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. To powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z tzw. greenwashingiem. Zwrotem tym określa się nierzetelny marketing, wprowadzający odbiorców w błąd w odniesieniu do (rzekomo) ekologicznych praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę lub też do korzyści środowiskowych jego produktu albo usługi. Greenwashing stosowany jest zwykle w celu podniesienia atrakcyjności produktu/usługi dla odbiorcy, a w konsekwencji zwiększania sprzedaży i przyciągnięcia klientów. Nierzadko jednak prezentowanie nierzetelnych komunikatów ekologicznych wynika po prostu z niewiedzy. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Koniec ubiegłego roku obfitował w nowe regulacje zasad działania rynku energii. Sporo mówiło się także o konieczności zmian przepisów, których treść wzbudzała wątpliwości. Zmian jest jednak tak wiele, że trudno przewidzieć ich ostateczny wpływ na rynek i poszczególnych jego uczestników. Widać to szczególnie w przypadku wytwórców energii z OZE korzystających z aukcyjnego systemu wsparcia. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
21 października 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, będący realizacją „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Projektowana nowelizacja ma na celu stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego dla rynku wodoru. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
W Polsce opinia publiczna i sektor prywatny są zgodne, że konieczny jest szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii, tak by uniezależnić nas od importu paliw kopalnych, a także ograniczyć krajowe wytwarzanie energii z węgla. Sektor prywatny ma fundusze na rozwój energetyki odnawialnej – czy to na potrzeby własne, czy w celu sprzedaży energii na rynku. Nikogo nie trzeba też przekonywać, że obecne wysokie ceny energii z czasem zmniejszą konkurencyjność polskiej gospodarki. Są więc i chęci, i fundusze. Barierą są jednak przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci, która po prostu traci swoją wyporność. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...

LEGISLACJA

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady ministrów pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest dostosowanie ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Rozwoju chce kontynuowania dotacji dla prosumentów

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że będzie dążyć do kontynuacji programu dotacji do inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne.Na koniec I połowy 2020 r. mieliśmy już w Polsce 262 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe regulacje ws. elektrowni wiatrowych do końca 2020 r.

Jak zapowiada wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz – do końca br. powinny zakończyć się prace nad korektą legislacyjną tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Wicepremier przyznała, że ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

28 lipca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o rynku mocy przygotowany przez Ministerstwo Klimatu, zakłada on m.in. zmianę daty poboru opłaty mocowej oraz sposób jej ...
CZYTAJ WIĘCEJ