Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

  • Reading time:1 mins read

27 lipca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie w obszarze „wykorzystanie OZE” nowego rodzaju przedsięwzięć – zakupu i instalacji w budynku mieszkalnym punktu ładowania wykorzystującego energię elektryczną wytwarzaną przez prosumenta energii odnawialnej.

Z realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodenj programu promocji fotowoltaiki „Mój Prąd” będzie można sfinansować kupno przydomowej stacji ładowania do prywatnego samochodu z napędem elektrycznym. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji i wynosi do 5 tys. zł. Udzielane jest ono dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW.

Projekt rozporządzenia