Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

  • Reading time:2 mins read

28 lipca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o rynku mocy przygotowany przez Ministerstwo Klimatu, zakłada on m.in. zmianę daty poboru opłaty mocowej oraz sposób jej rozliczenia.

Projekt zakłada przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r., a także zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na ryczałtową w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną z sieci o napięciu poniżej 1kV i mocy poniżej 16kW innych niż odbiorcy pobierający energię elektryczną w gospodarstwach domowych.

W projekcie zaproponowano też wprowadzenie możliwości konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit, a także możliwość korekty mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania.

Projekt zakłada również wprowadzenie dodatkowych zachęt dla terminowej realizacji inwestycji poprzez zmianę liniowego modelu kar za opóźnienie w oddaniu nowych jednostek wytwórczych na model progresywny.

Projekt ustawy

Więcej informacji