Komentarz prawnika

Wardyński i Wspólnicy: Będą kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych

Milion złotych – nawet tyle może zapłacić inwestor, który nie przestrzega wymogów ochrony środowiska określonych w decyzjach wydawanych w toku procesu inwestycyjnego. Przepisy umożliwiające nakładanie tak wysokich kar wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. …

It seems we can't find what you're looking for.

Legislacja

Nowy dokument w procesie przyłączania do sieci

Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać nowy dokument w procesie przyłączania źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej. Wprowadzony zostanie nowy wzór tzw. deklaracji zgodności. Ma to ujednolicić wymogi w zakresie dokumentacji obowiązującej w relacjach inwestorów z …