Ministerstwo Klimatu i Środowiska określiło opłacalność posiadania domowej fotowoltaiki przy systemie net-billingu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podczas odpowiadania na interpelację poselską dotyczącą nowego systemu rozliczeń energii wytwarzanej przez prosumentów, określiło opłacalność posiadania ...

Prezes URE opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznał rekompensaty za 2020 r.

Prezes URE opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznał rekompensaty za 2020 r. Przyznawane są one w związku z ...

Przyjęto projekt ustawy o rekompensacie dla gmin za zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu w 2022 r. rząd zrekompensuje gminom dochody, które utraciły w 2018 r. przez ...

Local content w inwestycjach wodorowych w Polsce na poziomie minimum 50%

14 października zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, do którego przystąpiło 138 podmiotów reprezentujących różne ...

Złożono wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o elektromobilności

Podczas posiedzenia Sejmu złożono wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz ...

ZE PAK i Orsted wspólnie zainwestują w budowę morskich wiatraków

Grupy ZE PAK i Orsted podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego udziału w drugim etapie systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, ...

„Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” zostało podpisane

14 października przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej ...

Trwają prace nad sieciami dla morskiej energii

Do 2030 r. PSE ma przeznaczyć 4,5 mld zł na budowę lub modernizację swojej infrastruktury w woj. pomorskim, by przystosować ...

Całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych przekroczyła 6 GW

Jak podała Agencja Rynku Energii, skumulowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła od lipca o 344,4 MW i wyniosła na ...

Wstrzymanie dotacji do fotowoltaiki w 3. edycji programu Mój Prąd

Kolejna edycja programu Mój Prąd odniosła sukces. Do NFOŚiGW wpłynęło 177 tys. wniosków o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych, przez co nabór ...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój ...

Rekordowe wolumeny energii elektrycznej i gazu we wrześniu 2021 roku

Jak podaje Towarowa Giełda Energii, wolumen energii elektrycznej osiągnął we wrześniu rekordowy poziom 3,29 TWh, przy czym 25 września 2021 ...

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę 5 października 2021 roku. Wprowadzone przepisy przedłużają chociażby ...

Prezes URE powołuje zespół mający wypracować porozumienie sektorowe

6 października odbyło się spotkanie inaugurujące prace zespołu mającego wypracować „KARTĘ EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH POLSKIEJ ENERGETYKI”, czyli Porozumienie Społeczne ...

Wkrótce zostanie podpisane porozumienie sektorowe dotyczące wodoru

12 października 2021 r. zostanie podpisane porozumienie sektorowe gospodarki wodorowej 2030-2040. Dotyczy ono zapewnienia zasobów do produkcji wodoru. Dokument tworzyło ...

Rząd uważa, że okres przejściowy dla prosumentów jest potrzebny

Jak wyjaśnił wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, projekt nowelizacji ustawy o OZE, który zmienia system rozliczania nowych prosumentów i wprowadza prosumenta ...