Wspólny apel SEO, PSEW i ZPP ws. poziomu obowiązku

Wspólny apel Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,  dotyczący procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii...
Read More

Apel SEO w sprawie powstrzymania się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, w związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych oraz publikacją zaktualizowanej wersji projektu rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z...
Read More

Poprawki Senatu do ustawy dot. składki solidarnościowej

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na dzisiejszym posiedzeniu w dniu 28 lipca br., rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 27 lipca 2023 r. nad ustawą o zmianie...
Read More

energetyka słoneczna

energetyka wiatrowa

energetyka wodna

geoenergetyka

bioenergetyka

energia z odpadów

aktualności

INFORMACJE

Apel SEO w sprawie powstrzymania się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, w związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych oraz publikacją zaktualizowanej wersji …

INFORMACJE

Poprawki Senatu do ustawy dot. składki solidarnościowej

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na dzisiejszym posiedzeniu w dniu 28 lipca br., rozpatrzyła wnioski zgłoszone …

INFORMACJE

Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące odpisu na Fundusz

Dzisiaj, tj, w dniu 28 lipca 2023 r., Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy …

INFORMACJE

Nowelizacja ustawy OZE uzupełniona o regulacje dotyczące cable pooling

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli resortu klimatu, do obecnie procedowanej w Senacie Ustawy o zmianie ustawy o …

INFORMACJE

Prezes URE ogłasza harmonogram aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych w 2023 roku

W listopadzie odbędzie się siedem aukcji dla nowych instalacji OZE. Tegoroczne aukcje rozpoczną się w poniedziałek 13 …

INFORMACJE

Poziom obowiązku umarzania świadectw pochodzenia – stanowisko Stowarzyszenia

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego …

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY