Projekt rozporządzenia ws. oceny wniosków lokalizacyjnych

Dzisiaj, tj. 6 maja 2021 r. do ponownych konsultacji i uzgodnień skierowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym. Uwagi do projektu można zgłaszać w...
Read More

Konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dzisiaj, tj. dnia 4 maja 2021 r., do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw...
Read More

Oznakowanie przeszkód lotniczych

W odpowiedzi na zgłaszane pytania i wątpliwości dotyczące sposobu oznakowania elektrowni wiatrowych po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni...
Read More

URE ogłasza osiem aukcji zwykłych na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z opublikowanym na początku kwietnia harmonogramem aukcje odbędą się w dniach od 26 maja...
Read More

AKTUALNOŚCI

Przyjęto Fundusz Obudowy

4 maja br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 …
CZYTAJ WIĘCEJ

MKiŚ: Liczymy na jeszcze jedną turę aukcji OZE pod koniec 2021 r.

Jak poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy, że po przyjęciu projektów legislacyjnych, które są w toku, …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia ws. oceny wniosków lokalizacyjnych

Dzisiaj, tj. 6 maja 2021 r. do ponownych konsultacji i uzgodnień skierowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków …
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dzisiaj, tj. dnia 4 maja 2021 r., do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy …
CZYTAJ WIĘCEJ

Oznakowanie przeszkód lotniczych

W odpowiedzi na zgłaszane pytania i wątpliwości dotyczące sposobu oznakowania elektrowni wiatrowych po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z …
CZYTAJ WIĘCEJ

Spółka Mostostal Warszawa planuje wybudować fabrykę w Gdyni

Spółka Mostostal Warszawa planuje wybudować fabrykę za 100 mln zł. Jako lokalizacje wskazuje Gdynię, gdzie prawdopodobnie powstanie terminal instalacyjny offshore, …
CZYTAJ WIĘCEJ

Korporacyjne umowy na zakup zielonej energii (cPPA) coraz popularniejsze w Europie, jednak nie w Polsce

Korporacyjne umowy na zakup zielonej energii (cPPA) stają się coraz popularniejsze. Są to kontrakty, które odbiorcy prądu zawierają bezpośrednio z …
CZYTAJ WIĘCEJ

URE: w czerwcu odbędzie się aukcja na premię kogeneracyjną

Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW, które uzyskały …
CZYTAJ WIĘCEJ

SUPPORTING MEMBERS