Postulaty Stowarzyszenia Energii Odnawialnej dotyczące ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Postulaty Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w zakresie zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz innych ustaw.   Postulaty SEO - ustawa o...
Read More

Sektor OZE – wyzwania regulacyjne

Opracowane w ramach Stowarzyszenia postulaty zmian o charakterze systemowym i regulacyjnym dotyczące całego sektora odnawialnych źródeł energii. Sektor OZE - wyzwania regulacyjne
Read More

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie mrożenia cen energii elektrycznej w 2024 r.

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w sprawie źródeł finansowania regulacji dotyczących mrożenia cen energii elektrycznej w roku 2024. Pismo SEO - mrożenie cen energii_IS 2050
Read More

energetyka słoneczna

energetyka wiatrowa

energetyka wodna

geoenergetyka

bioenergetyka

energia z odpadów

aktualności

INFORMACJE

Sektor OZE – wyzwania regulacyjne

Opracowane w ramach Stowarzyszenia postulaty zmian o charakterze systemowym i regulacyjnym dotyczące całego sektora odnawialnych źródeł energii. …

INFORMACJE

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie mrożenia cen energii elektrycznej w 2024 r.

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w sprawie źródeł finansowania regulacji dotyczących mrożenia cen energii elektrycznej w roku 2024. …

INFORMACJE

Stanowisko SEO w sprawie cen referencyjnych w aukcjach

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii …

INFORMACJE

Wspólny apel SEO, PSEW i ZPP ws. poziomu obowiązku

Wspólny apel Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,  dotyczący procedowanego projektu …

INFORMACJE

Apel SEO w sprawie powstrzymania się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, w związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych oraz publikacją zaktualizowanej wersji …

INFORMACJE

Poprawki Senatu do ustawy dot. składki solidarnościowej

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na dzisiejszym posiedzeniu w dniu 28 lipca br., rozpatrzyła wnioski zgłoszone …

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY