Nowelizacja ustawy OZE trafiła do wykazu prac Rady Ministrów

W II kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UC99) – wynika z wpisu do Wykazu...
Read More

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy OZE

Sejm w dniu 17 września 2021 r. na posiedzeniu plenarnym odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, przywracając przepis, umożliwiający przekazywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bez...
Read More

Anna Kornecka odwołana z funkcji podsekretarza stanu w MRPiT

Dzisiaj, tj. 4 sierpnia 2021 r. Anna Kornecka została odwołana z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Decyzja została podjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego. Powyższe pozostaje istotne...
Read More

Projekt rozporządzenia ws. poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 21 czerwca 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z...
Read More

AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Klimatu i Środowiska określiło opłacalność posiadania domowej fotowoltaiki przy systemie net-billingu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podczas odpowiadania na interpelację poselską dotyczącą nowego systemu rozliczeń energii wytwarzanej przez prosumentów, określiło opłacalność posiadania …

Prezes URE opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznał rekompensaty za 2020 r.

Prezes URE opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznał rekompensaty za 2020 r. Przyznawane są one w związku z …

Przyjęto projekt ustawy o rekompensacie dla gmin za zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu w 2022 r. rząd zrekompensuje gminom dochody, które utraciły w 2018 r. przez …

Local content w inwestycjach wodorowych w Polsce na poziomie minimum 50%

14 października zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, do którego przystąpiło 138 podmiotów reprezentujących różne …

Złożono wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o elektromobilności

Podczas posiedzenia Sejmu złożono wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz …

ZE PAK i Orsted wspólnie zainwestują w budowę morskich wiatraków

Grupy ZE PAK i Orsted podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego udziału w drugim etapie systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, …

„Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” zostało podpisane

14 października przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej …

Trwają prace nad sieciami dla morskiej energii

Do 2030 r. PSE ma przeznaczyć 4,5 mld zł na budowę lub modernizację swojej infrastruktury w woj. pomorskim, by przystosować …

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY