Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową promującą i działającą na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Budujemy przestrzeń do dyskusji, wypracowujemy rozwiązania eksperckie, staramy się przekonywać, że wytwarzanie energii nie musi pozostawać w konflikcie ze stanem środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej tworzy platformę porozumienia pomiędzy firmami związanymi z branżą OZE oraz między tymi podmiotami a organami administracji państwowej. SEO buduje świadomość społeczną w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii poprzez inicjowanie i realizację kampanii o charakterze edukacyjnym i wspieranie wszelkich inicjatyw wpisujących się w założenia statutowe organizacji.
Naszym celem jest usuwanie barier stojących na drodze do efektywnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski w obszarze odnawialnych źródeł energii. Stowarzyszenie stanowi platformę dla działań o charakterze gospodarczym i prawnym w obszarze energetyki odnawialnej. Wypracowane przez nas stanowiska i propozycje rozwiązań legislacyjnych stanowią wkład w działalność ekspercką, realizowaną przy współpracy z właściwymi organami administracji centralnej oraz samorządowej.

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Sebastian Kwapuliński

Wiceprezes Zarządu – Włodzimierz Ehrenhalt

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Konarowski

Wiceprezes Zarządu – Marek Rojewski

Wiceprezes Zarządu – Łukasz Zagórski

Wiceprezes Zarządu – Marek Grzegorzewicz

Wiceprezes Zarządu – Michał Sobczyk