Ministerstwo Rozwoju chce kontynuowania dotacji dla prosumentów

  • Reading time:2 mins read

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że będzie dążyć do kontynuacji programu dotacji do inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne.Na koniec I połowy 2020 r. mieliśmy już w Polsce 262 tys. instalacji prosumenckich, z których ponad 170 tysięcy powstało wyłącznie w pierwszym półroczu br. – zaznacza wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Resort rozwoju ma obecnie pracować nad wprowadzeniem do ustawy o OZE koncepcji tzw. prosumenta zbiorowego, obejmującego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się na inwestycje we własne źródła energii. W obecnym stanie prawnym spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą stać się prosumentami, wykorzystując produkowaną energię jednak wyłącznie do zasilenia części wspólnych, a niewykorzystane nadwyżki wprowadzać do sieci i rozliczać w systemie opustów. Nowe możliwości w tym zakresie ma wypracować międzyresortowy zespół ds. prosumentów, na którego czele stoi minister rozwoju. 

Przygotowujemy rozwiązanie prosumenta zbiorowego. Chcemy być gotowi z tym rozwiązaniem do końca tego roku, ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty czekają na to rozwiązanie. Jesteśmy w dialogu z operatorami sieci dystrybucyjnych (…) Postaramy się, aby rozwiązania, które przygotowaliśmy w ramach międzyresortowego zespołu ds. wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii, pojawiły się w nowelizacji, która jest wpisana do wykazu rządu – podkreśla wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Więcej informacji