KOMENTARZ PRAWNIKA

Nie znaleziono żadnych wpisów.

LEGISLACJA

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduję likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie funkcji przez Narodowy Fundusz Ochrony ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu dotyczącego rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. Tego samego dnia ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – stanowisko UOKiK

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sformułował stanowisko dotyczące interpretacji definicji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Stanowisko UOKiK dotyczy ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ponad 13 mld złotych na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji w 2020 roku

26 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz ...
CZYTAJ WIĘCEJ