KOMENTARZ PRAWNIKA

Milion złotych – nawet tyle może zapłacić inwestor, który nie przestrzega wymogów ochrony środowiska określonych w decyzjach wydawanych w toku procesu inwestycyjnego. Przepisy umożliwiające nakładanie tak wysokich kar wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Wprowadzone ostatnio zmiany prawne dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych znacząco wpływają na sytuację podmiotów, które zajmują się jej produkcją. W szczególnie niekorzystnej sytuacji zostali postawieni producenci pozyskujący energię z wiatru. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła definicje, które od 2017 r. istotnie zwiększą opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Całość publikacji dostępna jest tutaj ...
CZYTAJ WIĘCEJ
W dniu 4 lipca 2016 r. w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”. W trakcie konferencji Minister Energii zapowiedział, że projekt ustawy o rynku mocy powstanie pod koniec 2016 r. Stworzenie rynku mocy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a co się z tym wiąże ciągłość oraz niezawodność zasilania. Rynek mocy jest odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazła się polska energetyka.Nowe moce wytwórcze (bloki węglowe) budowane są przez: spółkę należącą do grupy ENEA w Kozienicach (1 075 MW), spółki z grupy PGE w Opolu (1 800 MW) oraz Turowie (450 MW), spółki grupy Tauron w Jaworznie(910 MW). Ponadto blok o mocy 450 MW oraz 240 MWt powstaje na terenie obecnej elektrowni Stalowa Wola jako wspólna inwestycja Tauron Wytwarzanie i PGNiG Termika. Planowana jest także budowa elektrowni atomowej o mocy około 3 000 MW do 2035 r. Planowany mechanizm ma nie tylko stworzyć zachętę do inwestowania ...
CZYTAJ WIĘCEJ

LEGISLACJA

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

27 lipca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

16 lipca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która poszerza definicję drewna energetycznego, zwiększając możliwości spalania biomasy pochodzącej z lasów w elektrowniach. Ma ona obowiązywać do końca ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Ministerstwo Klimatu skierowało do kolejnych uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie z pismem kierującym projekt do uzgodnień, uwagi mogą być zgłaszane do 14 lipca br ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Senat powołał komisję nadzwyczajną ds. klimatu

2 lipca br. senat przegłosował uchwałę o powołaniu komisji nadzwyczajnej ds. klimatu. Licząca ponad 40 senatorów komisja ma zajmować się zagadnieniami m.in. neutralności klimatycznej, wdrażaniu polityki klimatycznych czy gospodarki obiegu ...
CZYTAJ WIĘCEJ