Podczas tegorocznego Areopagu Energii Odnawialnej, organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, głos w dyskusji na temat polityki energetycznej Polski zabrało wielu ekspertów.

Prezes URE Rafał Gawin przedstawił pomysł, jak wykorzystać gwałtowne wzrosty cen energii dla rozwoju sieci dystrybucyjnych. Według niego, żeby sprostać przemianom sektor dystrybucji potrzebuje inwestycji, ponieważ aktualna sytuacja na rynku dobrze je zabezpiecza, dając bardzo dobrą stopę zwrotu.

Jak dodał prezes TGE Piotr Zawistowski, z punktu widzenia giełdy energii wahania na rynkach, które między innymi nastały wraz z pandemią, są korzystną okolicznością. Wraz ze wzrostem cen wzrosła liczba aktywnych uczestników na rynku. Wynika to z tego, że jedni zauważyli szansę na zarobek, a inni zaczęli się obawiać i przyspieszyli kontraktacje. Według oceny prezesa TGE „Generalnie wszelka zmienność giełdzie pomaga”.

Piotr Zawistowski przypomniał również, że przy współudziale TGE trwają analizy nad opracowaniem modelu giełdowego kontraktu typu cPPA dla źródeł odnawialnych. Prezes zaznaczył, że duża zmienność cen pokazała, z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć z punktu widzenia zabezpieczenia transakcji na rynku.

Więcej