Stanowisko SEO w sprawie cen referencyjnych w aukcjach

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej.

Mając na uwadze powyższe, jako Stowarzyszenie zwracamy się z apelem o podjęcie działań o charakterze regulacyjnym, mających na celu ustalenie cen referencyjnych na poziomie odzwierciedlającym faktyczne koszty realizacji nowych inwestycji, tj. o podwyższenie obowiązujących wartości co najmniej o przywołany wcześniej wskaźnik inflacji. Ponadto, w celu przywrócenia zaufania inwestorów do przedmiotowego systemu oraz ograniczenia rosnącej niepewności regulacyjnej, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie kierowanych do sektora odnawialnych źródeł energii i odbiorców końcowych komunikatów medialnych, które w sposób jednoznaczny przesądziłyby, że okres obowiązywania mechanizm odpisu na Fundusz nie będzie przedłużany.

Stanowisko do pobrania