Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące odpisu na Fundusz

  • Reading time:1 mins read

Dzisiaj, tj, w dniu 28 lipca 2023 r., Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (poprawki Senatu i odniesienie Sejmu do poprawek Senatu), dotyczącą wykreślenia art. 19 ustawy nowelizującej, który zawiera zmiany do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, skutkujące koniecznością przekazywania na odpis na Fundusz 97 proc. z przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia, instrumentów finansowych oraz innych umów.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta. Zgodnie z przewidzianym w ustawie nowelizującej vacatio legis, zmiany w zakresie sposobu obliczania odpisu na Fundusz wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli najprawdopodobniej w dniu 1 września 2023 r.