Jak podaje portal cire.pl, na podstawie opublikowanego Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w 2018 roku, zauważa się znaczny wzrost odmowy wydania warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na łączną moc prawie 456 MW. Odmowy były spowodowane brakiem warunków technicznych oraz przez względy ekonomiczne.

Więcej