Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, na stronie internetowej URE opublikowany został zbiorczy raport roczny

Z raportu wynika, że tego typu instalacje wytworzyły w ubiegłym roku 208,444 GWh energii elektrycznej z czego 142,284 GWh sprzedały do sprzedawców zobowiązanych.

Rok wcześniej tego typu instalacje wyprodukowały 139,744 GWh energii elektrycznej, sprzedając sprzedawcom zobowiązanym do sieci OSD 104,823 GWh.