Od września we Wrocławiu ruszy Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ze względu na wymianę systemu ogrzewania z paliwa stałego na jedną z ekologicznych form ogrzewania poniosą wyższe koszty grzewcze. Osoby najuboższe będą mogły otrzymać nawet ponad 4 tys. zł dopłaty rocznie.
Lokalny Program Osłonowy jest częścią Wrocławskiego Programu Antysmogowego, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do wartości mieszczących się w normach.
Więcej na portalu cire.pl