Włodzimierz Ehrenhalt, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej wyraził przekonanie, że energetyka węglowa, która pozostanie w rękach państwa, powinna być bardziej efektywna, a środki wymagane na jej rozwój i unowocześnienie powinny być odpowiednio rozdysponowane.
W ocenie rozmówcy serwisu eNewsroom, przykładem jest inwestowanie w remont bloków 200 MW, które po modernizacji dzięki swej elastyczności będą mogły współpracować ze źródłami odnawialnymi.