W UE trwa dyskusja nad polityką klimatyczną do 2050 roku, której wyniki poznamy już 21 marca.
Głos ws. przygotowania strategii zabiorą szefowie państw i rządów na Radzie Europejskiej w dniach 21-22 marca. W tych dniach będzie wiadamo, co na poziomie politycznym wynika z dotychczasowych debat i które postulaty podnoszone przez ministrów zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad strategią.

Pod koniec zeszłego roku państwa członkowskie przedłożyły Brukseli wstępne wersje swoich krajowych zintegrowanych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK, ang. NECP). Podobnie rzecz się ma z krajowymi strategiami do 2050 r., których przygotowania i przedłożenia do 1 stycznia 2020 r. również wymaga rozporządzenie o Unii Energetycznej.

Dodatkowo do planów na ten rok dołącza uzgadnianie wieloletnich ram finansowych na okres 2021-27 oraz przygotowanie strategii klimatyczno-energetycznej do 2050 r., którą UE przedłoży na forum Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu zgodnie z art. 4.19 Porozumienia paryskiego. Ostatni dokument jest nadrzędny i to nad nim będą się skupiać ministrowie na kolejnych radach.

Więcej