Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane aktualne pakiety informacyjne dla przedsiębiorców:

  • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła (WCC),
  • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji ciepła (PCC),
  • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej (WEE)

Więcej na ure.gov.pl