Ustawa – Prawo wodne z podpisem Prezydenta RP

2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Druk sejmowy nr 1529