Prezes URE przypomina zwycięzcom aukcji przeprowadzonych w dniach 30 grudnia 2016 r. oraz 29 – 30 czerwca 2017 r. o obowiązkach sprawozdawczych wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z OZE, którego oferta wygrała aukcję.

Więcej