Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował raport zbiorczy dotyczący energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2018 r.

Z  raportu wynika, że łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w 2018 r. wyniosła 130 370, 162 MWh.

Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji to 353,462 MW.

Raport URE