Urząd Regulacji Energetyki przedstawił informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w I półroczu br., potwierdzonej świadectwami pochodzenia wydanymi do końca czerwca 2016 r.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w I poł. br. OZE w Polsce wyprodukowały 4,761 TWh zielonej energii elektrycznej potwierdzonej wydaniem świadectw pochodzenia wydanymi do końca czerwca br., podczas gdy w całym 2015 r. było to 21,89 TWh, a rok wcześniej 19,7 TWh. Największy udział w generacji przypadł energetyce wiatrowej, która wyprodukowała 3,342 TWh energii elektrycznej przez pierwszych sześć miesięcy roku. W całym 2015 instalacje wykorzystujące energię wiatru wyprodukowały 10,536 TWh.