Komunikat ze strony URE:

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika URE, w którym przedstawiamy raport Prezesa URE pt. „Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe”. Raport podzielony jest na trzy części. W pierwszej omówiono zagadnienia dotyczące gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o projektach inwestycyjnych będących w obszarze zainteresowania UE. Druga część to ocena warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych. Zagadnienia i kwestie problemowe, wymagające – według regulatora – podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do sprawnej i prawidłowej realizacji polskiej polityki energetycznej, zawarto w trzeciej części raportu.

W Biuletynie, oprócz raportu, znalazły się także ważne dla sektora informacje i komunikaty Prezesa URE, a także tabele informacyjne zawierające dane z zakresu taryfowania ciepła i koncesjonowania paliw i energii.

Biuletyn URE