Senat w dniu 2 sierpnia br. na posiedzeniu plenarnym uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw bez poprawek (druk senacki nr 1270).

Wcześniej na posiedzeniu senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek technicznych zgłaszanych przez senackie Biuro Legislacyjne.

Ustawa zostanie przekazana przez Marszałka Sejmu Prezydentowi RP do podpisu.