Senat na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 11:30 przyjął Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw bez poprawek. 56 senatorów głosowało za, 26 przeciw, trzech wstrzymało się.

Retransmisja z posiedzenia. (ok. 11:30)