Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r. projekt nowelizacji prawa energetycznego przewidujący m.in. zwiększenie z 30 do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii elektrycznej (tzw. obligo giełdowe). Według projektu, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej będzie zobowiązane ją w całości sprzedać na giełdzie towarowej lub na zorganizowanej platformie obrotu w Polsce. Projekt reguluje też kwestię m.in. sprzedaży rezerwowej (w przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca z jakiegoś powodu rezygnuje).

Projekt ustawy na Rządowym Centrum Legislacji

Projekt ustawy w Sejmie RP

Więcej informacji na wnp.pl