W październiku 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 3 769 560 MWh (70-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,41 zł/MWh (o 0,03 zł/MWh więcej niż we wrześniu br.). Był to miesiąc z najwyższym wolumenem transakcji w historii RGP, który był o 47,9 proc. wyższy niż wolumen obrotu w całym roku 2017 (2 548 261 MWh).

W pierwszych 10 miesiącach 2018 roku na TGE sprzedano gwarancje pochodzenia odpowiadające produkcji 10,79 TWh energii odnawialnej, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku sprzedano gwarancje odpowiadające wytworzeniu 2,55 TWh, a rok wcześniej – 0,59 TWh.

Jak wylicza Towarowa Giełda Energii, ostatnie 12 miesięcy przyniosło aż ośmiokrotny wzrost wolumenu, do poziomu 12,1 TWh, co stanowi 72 proc. rocznej produkcji w OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Systematycznie rośnie liczba członków Rejestru Gwarancji Pochodzenia, który prowadzi TGE. W 2014 r. było ich jeszcze tylko 56, natomiast w ubiegłym roku ich liczba wzrosła do 330, a obecnie jest ich 423 – w tym kilkunastu to podmioty zagraniczne.

Więcej