Raport Krajowy Prezesa URE, przekazywany Komisji Europejskiej, opisuje ogólną sytuację na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce oraz główne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to ze stałego monitorowania sytuacji w całym sektorze, a także systematycznego gromadzenia i przetwarzania informacji o krajowym rynku energii.

Więcej