Dzisiaj, tj. dnia 16 lutego 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda.

Zgodnie z projektem, (…) cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, wynosi 301,5 zł/MWh.

Konsultacje publiczne przedmiotowego projektu trwają do przyszłego wtorku (23 lutego).

Projekt na RCL