W dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2022 r., w godzinach porannych odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu, na którym, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, miał być dyskutowany Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Pomimo, że przedmiotowy dokument pierwotnie stanowił jeden z punktów porządku tego posiedzenia, ostatecznie podjęto decyzję o jego wykreśleniu.

W konsekwencji projektowi ustawy nie został nadany numer druku, który warunkuje możliwość jego dalszego procedowania w Sejmie i skierowania do I czytania na posiedzeniu komisji lub na posiedzeniu plenarnym. Mając na uwadze, że bieżące posiedzenie Sejmu (20 – 22 lipca i 5 sierpnia br.), jest ostatnim przed przerwą wakacyjną, podjęcie prac nad projektem może nastąpić dopiero na następnym posiedzeniu, które planowane jest na 14 – 16 września br.