Komisja Europejska wezwała 8 państw (Austria, Francja, Włochy, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania) Unii aby poprawiły i dostosowały do unijnego prawa krajowe przepisy dotyczące produkcji energii z wykorzystaniem elektrowni wodnych.

Komisja Europejska wyraziła wątpliwości dotyczące jakości procedur wydawania pozwoleń na budowę i produkcję energii z elektrowni wodnych.

Elektrownie wodne to największe źródło odnawialnej energii elektrycznej w UE, odpowiadające za 40% unijnego miksu OZE w dziale energii elektrycznej. Bruksela zakłada, że za rok elektrownie wodne mogą odpowiadać za 20% konsumpcji energii odnawialnej w UE, a za kolejne 10 lat przynajmniej za 27%.

Na liście krajowych odnawialnych źródeł energii, według stanu na koniec 2018 roku, URE wymienia  586 instalacji wykorzystujących hydroenergię o mocy zainstalowanej elektrycznej do 0,3 MW, 98 elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, a także 68 hydroelektrowni o mocy zainstalowanej elektrycznej do 5 MW.

Więcej