PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego projektu badawczo-rozwojowego polegającego na budowie hybrydowej instalacji opartej o koncepcję power-to-gas zintegrowanej z Farmą Wiatrową Lotnisko.

Instalacja o mocy nie większej niż 0,5 MW składać się będzie z modułu metanizacyjnego oraz elektrolizera służącego do produkcji wodoru i tlenu.

W ramach przeprowadzonego projektu badawczo-rozwojowego zagospodarowane zostanie zarówno odzyskane ciepło odpadowe, jak i uzyskany w procesie elektrolizy czysty tlen.

Więcej