NFOŚiGW rozpoczyna dzisiaj przyjmowanie wniosków w kolejnym konkursie na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Tym razem o dofinansowanie mogą się ubiegać inwestorzy planujący wytwarzanie energii w układach kogeneracyjnych. Fundusz prowadzi obecnie jeszcze nabór w innym konkursie z POIiŚ, z którego dofinansuje inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym realizowane w klastrach.

Więcej