Ministerstwo Energii zaprasza do wypełnienia ankiety wszystkich zainteresowanych realizacją inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii w formule instalacji hybrydowej.

Wynik ankiety posłużą do wykonania analizy, której wnioski zostaną wykorzystane w prowadzonych pracach nad przepisami ustalającymi warunki realizacji inwestycji w instalacje hybrydowe, jak i samej definicji takiej instalacji.

Resort energii zbiera informacje do 16 października b.r., następnie opublikuje statystyczne wyniki analiz na stronie me.gov.pl.

Więcej