W ramach nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podjęto decyzję o kompleksowym uregulowaniu kwestii dotyczących charakteru i poziomu obowiązku Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) w latach 2020-2024, których celem jest dostosowanie wymagań do aktualnych możliwości branży paliwowej i wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa.

Wraz ze wzrostem rynku paliw, w kontekście realizacji obowiązków NCW  wzrasta konsumpcja biokomponentów powodując potrzebę dostosowania obecnej logistyki pod kątem zapewnienia regularnego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych i magazynowania ich w bazach paliw.

Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, jest pojęcie kluczowych instrumentów wpływających na charakter obowiązku, jakim jest Narodowy Cel Wskaźnikowy. Metody zaproponowane w projekcie nowelizacji dotyczą określenia na kolejne lata wysokości NCW (do roku 2024) oraz poziomu opłaty zastępczej, wysokości współczynników redukcyjnych i poziomów obligatoryjnego blendingu (na lata 2020-2022), na poziomie możliwym do realizacji przez podmioty zobowiązane, co ma znaczenie w kontekście zapewnienia stabilnego funkcjonowania sektora i poprawy poziomu bezpieczeństwa paliwowego państwa w najbliższych latach.

Projekt na Rządowym Centrum Legislacji