Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji.

Uwagi dotyczące przedmiotowego projektu rozporządzenia można zgłaszać do 18 kwietnia 2019 roku.


Projekt na Rządowym Centrum Legislacji