Koncerny energetyczne działające w UE i zrzeszone w organizacji Eurelectric zapowiedziały, od roku 2020 nie będą budowały elektrowni zasilanych węglem. Z komunikatu wynika, że podjęcie takiej decyzji podyktowane jest koniecznością zrealizowania celów Porozumienia Klimatycznego z Paryża, czyli powstrzymania wzrostu średnich temperatur.

Zobowiązanie przyjęły na siebie koncerny z wszystkich państw UE poza Polską i Grecją.

Eurelectric jest organizacją zrzeszającą ok. 3,5 tys. europejskich firm energetycznych. Reprezentowane są one przez czołowe krajowe stowarzyszenia elektroenergetyczne. Polskę w tej organizacji reprezentuje Polski Komitet Energii Elektrycznej.