15 kwietnia na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz ulgi w opłatach, które pobiera się odbiorców energochłonnych i przeznacza na finansowanie tego systemu. Wskazano w nim m.in., że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu, w tym w szczególności na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2, bez nadmiernego zakłócenia konkurencji.

W ramach programu wspierane będą instalacje kogeneracji podłączone do sieci ciepłowniczych w Polsce. Program ma roczny budżet w wysokości 500 milionów euro i będzie obowiązywał do 31 grudnia 2028 roku. Wsparcie będzie przyznawane na budowę nowych i modernizację istniejących instalacji wysokosprawnej kogeneracji, jak również na istniejące wysokosprawne instalacje kogeneracji wykorzystujące gaz. Program będzie również otwarty dla wytwórców w innych państwach członkowskich.

W ramach programu wspierana będzie produkcja energii elektrycznej w technologii wysokoprawnej kogeneracji, co ma doprowadzić do lepszej integracji na rynku wytwarzanej w ten sposób energii, zgodnie z celami Unii Europejskiej (EU) w zakresie środowiska i klimatu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Więcej informacji