Jak podaje portal cire.pl, Komisja Europejska uruchomiła w czwartek 24 stycznia 2019 r. procedurę o naruszenie prawa unijnego wobec 15 krajów UE, w tym Polski, wzywając do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej. Pozostałe kraje, których dotyczy wezwanie to Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Polska, Portugalia i Włochy.

Więcej