Zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, opowiedziały się za zmianą celu w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym na rok 2030. Komisja Europejska proponuje osiągnięcie 30 proc. udziału, Parlament Europejski natomiast forsuje udział na poziomie 35 %.