Wśród uczestników posiedzenia, które odbyło się 6 marca 2019 r. pod przewodnictwem Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, znaleźli się m.in. Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, Piotr Woźny – Pełnomocnik rządu do spraw programu „Czyste Powietrze”, Wojewoda Śląski Jarosław Wiecozrek, a także Tomasz Bednarek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Tematem spotkania było omówienie maksymalnego wykorzystania funduszy w ramach Programu dla Śląska (działanie 1.7 POIiŚ 2014-2020)

Jak podkreślił Wiceminister Grzegorz Tobiszowski, najważniejszym zadaniem jest rozpoczęcie intensywnych działań inwestycyjnych w systemy kogeneracyjne i zapoczątkowanie integracji systemów ciepłowniczych na Śląsku. Będzie to służyć kompleksowemu rozwiązaniu problemu niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Więcej