Unijna agencja statystyczna Eurostat podała, że udział energii odnawialnej w konsumpcji energii na terenie Unii Europejskiej w 2015 r. wyniósł 16,7 proc. Ogólny unijny cel na rok 2020, to osiągnięcie 20-procentowego udziału zielonej energii w konsumpcji energii w UE, przy czym dla każdego z krajów UE wyznaczono cel indywidualny.

W przypadku Polski jest to 15 %, w 2015 r. natomiast udział ten wyniósł 11,8 proc.

11 krajów UE w 2015 roku już osiągnęło wyznaczony cel.