Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Regulacji Energetyki, z powodu ogłoszenia 12 listopada dniem wolnym od pracy, w tym terminie nie odbędzie się aukcja AZ/9/2018 przeznaczona dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 24 260,51 MWh oraz 10 322 975,18 zł.

Obecnie trwa przygotowywanie nowego harmonogramu aukcji, który opublikujemy gdy będzie dostępny.