Konsultacje projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

W dniu 15 września 2016 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o ...

ME przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Kierownictwo Ministerstwa Energii 14 września 2016 r. przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  Z ...

NFOŚiGW: Dotacje na efektywność energetyczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa Zmniejszenie ...

McKinsey: raport dot. morskich farm wiatrowych w Polsce

Firma McKinsey & Company opublikowała raport „Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę” który przedstawia ...

PSE: znaczący wzrost produkcji energii z farm wiatrowych

Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zlokalizowane w Polsce farmy wiatrowe wyprodukowały od stycznia do sierpnia 2016 r. w ...

ME: 80 tys. mikroinstalacji do 2020 roku

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski udzielił odpowiedzi na interpelację poselską i przedstawił prognozy ME dot. przyrostu liczby mikroinstalacji ...

TGE: błękitne certyfikaty niemal siedem razy droższe od zielonych

Gramwzielone.pl podaje, że TGE w tym tygodniu rozpoczęła notowania nowego rodzaju praw majątkowych – tzw. błękitnych certyfikatów – przysługujących za ...

Strategia Tauron: prosumenci i samochody elektryczne

Grupa Tauron opublikowała nową strategię na lata 2016 – 2025. Dokument przewiduje rozwój inteligentnych rozwiązań, oferty dla prosumentów i rozwijania ...

Strategia PGE: współspalanie, offshore i mikroinstalacje

Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i ...

Konsultacje publiczne w sprawie rozporządzeń do ustawy o OZE

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami do projektów rozporządzeń Rady Ministrów do ustawy o odnawialnych źródłach energii Art. 60 Projekt ...

ME: nowelizacja ustawy o OZE na początku 2017 roku

7 czerwca w Sejmie odbyła się konferencja poświęcona klastrom energii i nowelizacji ustawy o OZE. Obecny na niej dyrektor departamentu ...

Hiszpania: prawie połowa energii z OZE

Jak wynika z danych podanych przez Red Electrica de Espana – hiszpańskiego operatora sieci elektroenergetycznych, średni udział energii z odnawialnych ...

Dotacje na OZE w woj. Warmińsko – Mazurskim

Od 31 sierpnia 2016 r. w woj. warmińsko-mazurskim można składać wnioski o unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie ...

URE: możliwe testy zewnętrzne platformy aukcyjnej OZE

Jak informuje WNP, Urząd Regulacji Energetyki modyfikuje Internetową Platformę Aukcyjną w oparciu o stan prawny po nowelizacji ustawy o OZE ...

KE zatwierdziła wsparcie dla OZE w Czechach, Luksemburgu i na Malcie

Malta notyfikowała swój system wsparcia w grudniu 2015 r. Jego beneficjentami będą instalacje fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe zlokalizowane na lądzie ...

PGE EO zbuduje dwa magazyny energii z OZE

PGE Energia Odnawialna planuje w ciągu najbliższych lat wybudować dwa magazyny energii. To odpowiedź na wyzwanie związane ze zmienną ilością ...