Komitet Inżynierii Środowiska PAN: Elektrownie wiatrowe są bezpieczne dla zdrowia

Opublikowany niedawno raport Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk “Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka” bada wpływ OZE na ludzkie zdrowie ...

Spór pomiędzy resortem klimatu i rozwoju o regulacje dotyczącej linii bezpośredniej

Na stronach portalu Wysokie Napięcie ukazał się artykuł dotyczący sporu pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska i Ministerstwem Rozwoju i Technologii ...

Trzeciakowska: na przełomie listopada i grudnia wrócimy do analiz i prac parlamentarnych nad ustawą odległościową

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się wywiad z wiceminister klimatu i środowiska Anną Łukaszewską-Trzeciakowską, w którym odniosła się między innymi ...

Rozporządzenie Rady ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej

Komisja Europejska przedstawiła projekt Rozporządzenia Rady ustanawiającego ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, które ma na celu ...

Projekt rozporządzenia ws. limitu ceny na RCL

Dzisiaj, tj. dnia 7 listopada 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

Rozporządzenie ws. ceny referencyjnej weszło w życie

W dniu 4 listopada 2022 r., w Dzienniku Ustawy opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii ...

Prezes URE ogłasza harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 r.

Grudniowe aukcje OZE będą przeznaczone tylko dla nowych instalacji. W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu i Środowiska harmonogramu aukcji na ...

Sejm zajmie się poprawkami Senatu dotyczącymi zniesienia obligo

Sejm w dniu 29 września 2022 r. uchwalił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o ...

Ustawa o środkach nadzwyczajnych weszła w życie

Wczoraj, tj. w dniu 3 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o ...

Prezydent podpisał ustawę ws. cen maksymalnych

Prezydent RP dzisiaj, tj. w dniu 2 listopada 2022 r. podpisał Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach ...

Czy to już czas stawiać krzyżyk na aukcjach OZE?

Bijące rekordy giełdowe ceny energii oraz dynamicznie rozwijający się rynek umów PPA sprawiły, że atrakcyjność aukcji OZE zaczęła być postrzegana ...

Korzystne zmiany dla OZE w projekcie ustawy o planowaniu przestrzennym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uwzględniło część postulatów branży energetyki odnawialnej i ma wprowadzić zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i ...

Sejm znowelizował ustawę o obszarach morskich dot. ułatwień dla inwestorów w offshore

Sejm znowelizował ustawę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która zakłada zmiany przepisów dot. wydawania pozwoleń na wznoszenie ...

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy ws. cen maksymalnych

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym (27 października 2022 r.) Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na ...

Apel ws. ustawy o cenach maksymalnych

Apel do Marszałka Senatu przedstawicieli branży OZE i innych branż sektora prywatnego to wołanie o pomoc wobec ustawy o limitach ...

MKiŚ: nowelizacja ustawy – prawo energetyczne dot. wodoru

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji prawa energetycznego, który uwzględnia zastosowanie wodoru jako nośnika oraz magazynu ...