Powołano zespół do spraw rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2

Jak podano w zarządzeniu, Minister Klimatu zdecydował powołać zespół do spraw rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania dwutlenku węgla, w ...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska kończy prace nad projektem Polskiej Strategii Wodorowej

Głównym tematem konferencji, która odbyła się 30 sierpnia 2021 roku, była rola gazu w transformacji energetycznej. Jednym z jej uczestników ...

Według wiceministra Ireneusza Zyski w połowie września zostanie podpisane porozumienie sektorowe dotyczące offshore

Jak poinformował wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, 15 września zostanie podpisane porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej ...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje więcej aukcji dla odnawialnych źródeł energii w 2021 roku

Jeszcze niedawno Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało, że na ten rok nie ma już planów dotyczących kolejnych aukcji dla odnawialnych ...

Hofman z MRiT: Decyzje ws. dalszych prac nad liberalizacją 10h w najbl. dniach

Jak podaje portal wysokienapiecie.pl, kwestie dalszych etapów prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy odległościowej – zakładającej liberalizację zasady 10h – ...

MKiŚ: projekty realizowane w ramach piaskownic powinny przynieść wymierną korzyść transformacji energetycznej

W piątkowym komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wyjaśniło, że „piaskownica regulacyjna to konstrukcja prawna umożliwiająca podmiotom gospodarczym działanie w ...

W 2020 r. emisja gazów cieplarnianych w Polsce spadła do 373,68 tys. kt ekw. CO2

Jak poinformował wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, według przybliżonej inwentaryzacji gazów cieplarnianych w 2020 r. emisja gazów cieplarnianych w ...

W lipcu br. produkcja energii elektrycznej wzrosła o 16,3%

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, produkcja energii elektrycznej w lipcu br. wzrosła o 16,3% r/r (5,2% wzrostu w ujęciu miesięcznym) ...

Polski Komitet Energii Elektrycznej wezwał do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Polski Komitet Energii Elektrycznej, który zrzesza państwowe koncerny energetyczne, wezwał do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Według jego ...

Nowe wymogi przy przyłączaniu OZE

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanowiło kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych ...

Opublikowano rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia na 2022 r.

„Rozporządzenie w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z ...

Prezes URE opublikował raport dotyczący warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w polskim sektorze energetycznym i paliw gazowych oraz stanu realizacji planów rozwoju przez operatorów obu systemów

Raport przedstawia oraz ocenia warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w latach 2019–2020 w kwestii wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii ...

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Prezes URE w kwestii identyfikowania i znoszenia ograniczeń dla rozwoju OZE w Polsce

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania Prezesa URE dotyczące identyfikowania i znoszenia ograniczeń dla rozwoju OZE za okres od początku 2017 ...

Projekt ustawy dot. Funduszu Transformacji Energetyki zostanie przyjęty prawdopodobnie w IV kwartale tego roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowuje nowelizację Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jej ...

Ministerstwo Klimatu i Środowisko opublikowało Raport Końcowy z ewaluacji funkcjonowania systemu aukcyjnego

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotował raport z Ewaluacji funkcjonowania ...

Od września zostaną wznowione konsultacje PSE na temat budowy sieci przesyłowej dla morskich farm wiatrowych na Pomorzu

PSE rozpoczęły tym roku proces konsultacyjny na temat planowanych działań dotyczących stacji elektroenergetycznych skierowany do władz województwa pomorskiego, na którego ...