Stanowisko w sprawie autopoprawki do projektu noweli ustawy – Prawo energetyczne ws. zmiany sposobu obliczania odpisu na Fundusz

  • Reading time:1 mins read

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w sprawie autopoprawki do ustawy o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74) dotyczącej zmiany sposobu
obliczania odpisu na Fundusz