Orsted i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy

W środę, 21 kwietnia br., Orsted i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie bezzałogowych ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rząd zakłada modyfikację i poszerzenie dotychczasowego modelu systemu prosumenckiego

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska udzielił odpowiedzi na interpelację poselską. Ze słów wiceministra wynika, że na poziomie międzyresortowym analizowane ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zawarto porozumienie dot. celów klimatycznych UE

W środę, tj. 21 kwietnia, zawarto w Brukseli porozumienie dot. celów klimatycznych UE w perspektywie 2030 i 2050 r.  Uzgodnienia ...
CZYTAJ WIĘCEJ

URE ogłasza osiem aukcji zwykłych na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z opublikowanym na początku ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wchodzi w życie rozporządzenie ws. ceny referencyjnej w tegorocznych aukcjach

Wczoraj, tj. 19 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy odległościowej w wykazie prac Rady Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy odległościowej trafi do wykazu prac Rady Ministrów

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy ...
CZYTAJ WIĘCEJ

PSE: według stanu na 1 marca 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 216,3 MW

Jak wynika z danych przekazanych do PSE, według stanu na 1 marca 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rząd planuje przeznaczyć 3 mld euro z KPO na rozwój energetyki wiatrowe

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował, że rząd planuje przeznaczyć na rozwój energetyki wiatrowej 3 mld euro, które ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Senackie komisje poparły projekt dot. wypłacenia gminom rekompensaty za zmianę opodatkowania wiatraków

We wtorek, 13 kwietnia, senackie komisje poparły projekt ustawy, dzięki której gminy otrzymają rekompensatę za utracone w 2018 r., przez ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe informacje na temat ustawy odległościowej

Jak wynika z informacji przekazanych dnia 13 kwietnia br. przez koordynującą proces legislacyjny w zakresie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo energetyczne

Sejm w czwartek 15 kwietnia br. uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy OZE

Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie TGE w marcu 2021 r.

W marcu odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, który wyniósł 4 818 019 MWh ...
CZYTAJ WIĘCEJ

NCBR i NFOŚiGW podpisały umowę dotyczącą współpracy na rzecz rozwoju zielonych technologii

W czwartek NFOŚiGW i NCBR podpisały umowę dotyczącą współpracy przy tworzeniu, a następnie wdrażaniu i komercjalizacji zielonych technologii. Umowa zakłada ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył pierwsze wnioski w ramach tzw. I fazy wsparcia

Prezes URE wydał trzy pierwsze decyzje w sprawie wniosków o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...