Komisja kończy przygotowania do okresu 2021–2030 EU ETS

Ze względu na przygotowania do uruchomienia czwartej fazy rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2021–2030 Komisja Europejska przyjęła ...
CZYTAJ WIĘCEJ

W MKiŚ powstał zespół, by promować m.in. kogenerację z odpadów

Podczas środowego posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ...
CZYTAJ WIĘCEJ

GUS: W 2019 r. udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 12,18%

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej

13 listopada w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej przeszedł uzgodnienia

Na Komitet ds. Europejskich skierowano projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, który przeszedł uzgodnienia. W regulacjach zaproponowano, by wprowadzający do ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsza część reformy rynku bilansującego została opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra klimatu i środowiska zawierające pierwszą część reformy rynku bilansującego energii elektrycznej. Nowe regulacje wprowadzają ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie rozstrzygnięto kolejnej aukcji OZE

Jak ogłosił prezes URE, czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia. Przeznaczona była dla nowych instalacji wykorzystujących ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa offshore w styczniu przyszłego roku

Chociaż początkowo rząd zapowiadał, że ustawa o offshore zostanie uchwalona w tym roku, to na ten moment nie trafiła jeszcze ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe wytyczne unijne mogą utrudnić transformację energetyczną Polski w oparciu o gaz ziemny

Z założeń nowej taksonomii wynika, że gaz ziemny może stać się paliwem transformacyjnym, lecz ograniczenia emisyjne w praktyce wykluczą jego ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa offshore prawdopodobnie w 2021 roku

Podczas swojego wystąpienia Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, zaznaczył, że podejmowane są wszelkie kroki, aby prace związane z przyjęciem ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozstrzygnięto kolejną aukcję OZE

5 listopada odbyła się druga z ośmiu aukcji OZE, które zaplanowano na ten rok. Była to aukcja dla nowych instalacji ...
CZYTAJ WIĘCEJ

W grudniu odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną

Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Według ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

W opublikowanym przez ministerstwo projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 na poziomie 0,00 zł/MW. W 2020 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

URE rozstrzygnęło pierwszą tegoroczną aukcję OZE

Jak wynika z komunikatu URE, 3 listopada odbyła się pierwsza w tym roku aukcja OZE, jedyna przeznaczona dla instalacji istniejących ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Retroaktywne cięcia taryf dla fotowoltaika we Francji

Francja zadecydowała, że obniży taryfy dla fotowoltaika zagwarantowane wcześniej w umowach z inwestorami. Cięcia obejmą uruchomione przed 2011 rokiem instalacje ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nałożono obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych

W miniony weekend weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...