GUS: wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w 2018 roku. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa o działach administracji rządowej w Sejmie

15 stycznia br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Minister Emilewicz: w pierwszym półroczu nowelizacja ustawy odległościowej

W pierwszym półroczu tego roku powstanie projekt ustawy liberalizujący proces tworzenia lądowych farm wiatrowych – zadeklarowała 16 stycznia br. Minister ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualizacja: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wolumenów aukcyjnych na 2020 r.

Rada Ministrów 31 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym przyjęła projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

W dniu 11 grudnia 2019 r. Komisja przedstawiła Europejski Zielony Ład, będący wyrazem aspiracji, aby do 2050 r. Europa stała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy offshore skierowany do konsultacji

15 stycznia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie ws. Pełnomocnika ds. OZE w wykazie prac RM

14 stycznia br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane podstawowe informacje dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Niemcy: protesty przeciwko energetyce wiatrowej na lądzie

Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech uległ znacznemu wyhamowaniu, w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przyłączono do sieci 514 MW nowych ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej

1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wiceminister Dąbrowski: unijny cel OZE na 2020 r. zostanie zrealizowany

Dotychczasowy udział energii odnawialnej w zużyciu finalnym oraz aukcje OZE pozwalają twierdzić, że zrealizujemy unijny 15- proc. cel OZE na ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane skierowany do Sejmu

Rada Ministrów 19 grudnia br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualizacja: poselskie projekty nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Do Sejmu zostały skierowane dwa poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Pierwszy projekt trafił ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Raport NIK dotyczący wytwarzania energii elektrycznej

W opublikowanej 30 grudnia 2019 r. informacji z kontroli inwestycji w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018 Najwyższa Izba ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Prezes URE – zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej

Nowe taryfy dotyczą odbiorców korzystających z usług firm Enea oraz Energa Obrót. Zmiany odnoszą się do sprzedaży energii elektrycznej dla ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 przekazany do KE

Minister Aktywów Państwowych 30 grudnia 2019 r. przekazał do Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki aukcji dla PV i wiatru poniżej 1 MW

20 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował wyniki aukcji AZ/9/2019 przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2019 r. Łączna liczba ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...