INFORMACJE

Apel SEO w sprawie powstrzymania się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, w związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych oraz publikacją zaktualizowanej wersji …

INFORMACJE

Poprawki Senatu do ustawy dot. składki solidarnościowej

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na dzisiejszym posiedzeniu w dniu 28 lipca br., rozpatrzyła wnioski zgłoszone …

INFORMACJE

Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące odpisu na Fundusz

Dzisiaj, tj, w dniu 28 lipca 2023 r., Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy …

INFORMACJE

Nowelizacja ustawy OZE uzupełniona o regulacje dotyczące cable pooling

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli resortu klimatu, do obecnie procedowanej w Senacie Ustawy o zmianie ustawy o …

INFORMACJE

Prezes URE ogłasza harmonogram aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych w 2023 roku

W listopadzie odbędzie się siedem aukcji dla nowych instalacji OZE. Tegoroczne aukcje rozpoczną się w poniedziałek 13 …

INFORMACJE

Poziom obowiązku umarzania świadectw pochodzenia – stanowisko Stowarzyszenia

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego …

INFORMACJE

Prekonsultacje PEP 2040 – stanowisko Stowarzyszenia

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w ramach procesu prekonsultacji, mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych …

INFORMACJE

Konsultacje publiczne – poziom obowiązku umarzania zielonych certyfikatów

W dniu 27 czerwca na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska …

INFORMACJE

Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym

Wczoraj, tj. w dniu 22 czerwca 2023 r. na posiedzeniu plenarnym Senatu przyjęto z 39 poprawkami ustawę …

INFORMACJE

Apel SEO, PSEW i Konfederacji Lewiatan w sprawie odpisu na Fundusz

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Konfederacja Lewiatan skierowały do przedstawicieli administracji rządowej wspólne stanowisko …

INFORMACJE

Kolejne rozstrzygnięcia postępowań o lokalizacje morskich farm wiatrowych

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wszystkie wyniki postępowań rozstrzygających w sprawie przyznania pozwolenia lokalizacyjnego na rozwój morskich farm wiatrowych. …

INFORMACJE

PSE: spotkanie dotyczące rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV

PSE zapraszają 1 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną zaprezentowane zasady …