AKTUALNOŚCI

Zaktualizowane projekty rozporządzeń dot. aukcji OZE w 2017 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe wersje projektów rozporządzeń, które zostały skierowane do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Stałego ...
CZYTAJ WIĘCEJ

RP: akceptacja Komisji Europejskiej dla polskiego systemu wsparcia OZE jeszcze w tym kwartale

Rzeczpospolita powołując się na swoje źródła podaje, że decyzja Komisji Europejskiej dotycząca notyfikacji polskiego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Tauron: odpisy z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie

Zarząd TAURON informuje, że wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie konsultacji projektu Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego

Projekt jest już po pogłębionych, ponad trzymiesięcznych konsultacjach publicznych. Podczas prezentacji i dyskusji branżowej w ramach I Forum Gospodarczego Budownictwa ...
CZYTAJ WIĘCEJ

WindEurope: energetyka wiatrowa w Europie w 2016 roku

Stowarzyszenie WindEurope opublikowało raport podsumowujący sytuację na rynku energetyki wiatrowej w 2016 roku. Wynika z niego, że w roku ubiegłym ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Puls Biznesu: KNF nie dostrzega zagrożenia dla banków w związku z sytuacją branży wiatrowej

Jak podaje Puls Biznesu, Komisja Nadzoru Finansowego zleciła badanie, mające na celu zweryfikowanie potencjalnego zagrożenia, jakie dla banków stanowić może ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Komisja Europejska: wnioski dot. realizacji celu OZE dla UE

Z przedstawionych przez KE informacji wynika, że udział OZE w polskim miksie energetycznym w 2014 roku wyniósł 11,4 proc., w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Europejski Bank Inwestycyjny: ponad 7,8 mld euro na rozwój inwestycji

Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził plany wsparcia finansowego dla inwestycji na poziomie ponad 7,8 mld euro. Wsparciem objęte zostaną m.in. inwestycje ...
CZYTAJ WIĘCEJ

NCBR: bezemisyjny transport publiczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało założenia ogłoszonego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą Bezemisyjny transport publiczny ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkocja: nowa strategia energetyczna

Szkocki rząd opublikował projekt nowej strategii energetycznej, której publiczne konsultacje potrwają do maja 2017 roku. Równocześnie trwają konsultacje projektów regulujących ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządca Rozliczeń S.A.: spotkania dot. rozliczania ujemnego salda – prezentacja

Uprzejmie informujemy, że dostępne są materiały ze spotkania dotyczącego Rozliczania Ujemnego Salda, które odbyło się w dniach 17-18 stycznia 2017 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł ...
CZYTAJ WIĘCEJ

URE: nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE

Na stronie internetowej URE został udostępniony nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE. Wzór ten obowiązuje dla energii elektrycznej ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ME i URE: będzie dodatkowa aukcja OZE

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej Urząd Regulacji Energetyki i Ministerstwo Energii podtrzymały zamiar przeprowadzenia dodatkowej aukcji dla odnawialnych źródeł ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcję w 2016 r.

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii określają obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała ...
CZYTAJ WIĘCEJ