Plan Wdrażania reform rynku energii elektrycznej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Klimatu 14 maja 2020 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął polski Plan wdrażania reform ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w kodeksach sieciowych

Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat dotyczący Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w kodeksach sieciowych. Zgodnie z nim do 15 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Dalsza część szkoleń online dedykowanych przygotowaniu wniosków do Programu LIFE

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już 26 i 27 maja rozpoczynają się kolejne szkolenia online dla ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wejście w życie rozporządzenia określającego ceny referencyjne dla tegorocznych aukcji OZE

Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat dotyczący cen referencyjnych. Określają one maksymalny poziom cen ofert składanych przez producentów zielonej energii w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rozliczeń spółdzielni energetycznych

15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu dotyczący rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Minister Kurtyka o grantach z unijnego Programu LIFE

„W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Udział odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie

Forum Energii w raporcie przygotowanym wspólnie z Instytutem Energii Odnawialnej mówi o tym, jak możemy w polskim ciepłownictwie zwiększyć udział ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wzrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w sieci Tauron

W pierwszym kwartale 2020 roku w sieci spółki Tauron Dystrybucja przybyło 12 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Bieżący kwartał powinien być jeszcze ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje ACER odnośnie zasobów energii

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Urząd Regulacji Energetyki: Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of ...
CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT Z URZĘDEM REGULACJI ENERGETYKI PRZY UŻYCIU NARZĘDZI TELEINFORMATYCZNYCH

Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat, w którym informuje o metodach kontaktu w obecnej sytuacji: W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Dofinansowanie OZE w transporcie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie innowacji pozwalających na szersze wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie. W ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Raport Komisji Europejskiej odnośnie magazynowania energii

Zgodnie z opublikowaną przez Komisję Europejską w poniedziałek analizą, rozwiązania w zakresie magazynowania energii odegrają one ważną rolę w zapewnieniu ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wzrost instalacji fotowoltaicznych w Polsce

W ubiegłym miesiącu w naszym kraju powstały elektrownie fotowoltaiczne o mocy niemal 140 MW. To drugi najlepszy miesięczny wynik w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

URE: aukcja na premię kogeneracyjną

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Urząd Regulacji Energetyki: 8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...