AKTUALNOŚCI

Francuzi przeprowadzili kolejną aukcję dla prosumentów

Jak podaje portal gramwzielone, w ramach francuskiego systemu wsparcia dla fotowoltaiki, który od dłuższego czasu bazuje głównie na aukcjach, prowadzone ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana szefa sejmowej komisji ds. energii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, poseł PiS Marek Suski zrezygnował z funkcji szefa sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Prezydent podpisał ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

8 grudnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Komisja zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyła ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa o rynku mocy skierowana do podpisu Prezydenta RP

Parlament zakończył prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Energii ustawą o rynku mocy. Wszystkie trzy poprawki zaproponowane Senat zostały przyjęte w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Parlament Europejski za wzmocnieniem kontroli nad osiągnięciem celu OZE dla UE

Jak podaje portal gramwzielone.pl, 7 grudnia działające w Parlamencie Europejskim Komisja ds. środowiska (ENVI) oraz kierowana przez prof. Jerzego Buzka ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekordowy wolumen obrotów na rynku zielonych certyfikatów

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w listopadzie odnotowano największe w tym roku obroty zielonymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii. Mimo to ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w Sejmie

7 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

5 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych skierowany do podpisu Prezydenta

Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw na 52. posiedzeniu ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poprawki Senatu do ustawy o rynku mocy

6 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która wniosła o wprowadzenie trzech poprawek do ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sejm przyjął projekt ustawy o rynku mocy

6 grudnia 2017 r. na posiedzeniu Sejmu RP podczas trzeciego czytania przyjęty został rządowy projekt ustawy o rynku mocy. Teraz ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z ...
CZYTAJ WIĘCEJ

KE i PE za wyższym celem OZE na rok 2030

Zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, opowiedziały się za zmianą celu w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym ...
CZYTAJ WIĘCEJ

KE akceptuje transgraniczny rynek mocy

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Komisja Europejska zgodziła się na utworzenie rynku mocy łączącego systemy elektroenergetyczne Irlandii oraz Irlandii Północnej, oceniając, ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekord produkcji energii z farm wiatrowych w Polsce w październiku

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w ubiegłym miesiącu elektrownie wiatrowe w Polsce wyprodukowały niemal o połowę energii więcej niż w analogicznym ...
CZYTAJ WIĘCEJ