GUS: spadek udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

W 2017 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obniżył się o 0,32 p. proc ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Senat: poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rynek mocy: aukcja główna na rok 2021 została zakończona

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja główna na rok dostaw 2021 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Brytyjski rynek mocy zawieszony na skutek decyzji TSUE

W dniu, w którym w Polsce odbyła się pierwsza w historii aukcja w ramach rynku mocy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki aukcji testowej na rynku mocy

PSE S.A. przeprowadziły 8 listopada aukcję testową na rynku mocy. Jej celem było zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Stanowisko resortu energii na COP24

W związku ze zbliżającą się 24. sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie ...
CZYTAJ WIĘCEJ

NIK: raport dotyczący stanu rozwoju OZE w Polsce

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, który pokazuje, jakie mogą być konsekwencje niezrealizowania unijnego celu OZE na rok 2020, oraz jakie ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Unijne dofinansowanie dla energetyki a nieuzasadnione korzyści

W październiku 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało zapytanie ofertowe na sporządzenie Analizy prawnej w zakresie występowania nieuzasadnionej korzyści w przypadku ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Parlament Europejski przyjął część „Pakietu zimowego”

13 listopada 2018 r. Parlament Europejski przyjął część dokumentów składających się na tzw. pakiet Czysta energia dla wszystkich europejczyków.  Parlament ...
CZYTAJ WIĘCEJ

PSE: zimowe testy usługi DSR zakończone sukcesem

W październiku br. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji zużycia energii elektrycznej wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie zimowym ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sejm przyjął nowelizację Prawa energetycznego

Sejm przyjął 9 listopada 2018 r. nowelizację Prawa energetycznego i innych ustaw. Zakłada ona m.in. podniesienie z 30 proc. do ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualizacja rejestru MIOZE

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. Działalność gospodarcza polegająca ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie II Konkursu dla Klastrów Energii

Do II edycji konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. W wyniku oceny formalnej odrzucono 16 wniosków, a 68 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekordowy obrót gwarancjami pochodzenia w październiku

W październiku 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 3 769 560 MWh (70-krotny wzrost r/r), dla ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy termin aukcji AZ/9/2018

Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat, w którym informuje, że sesja aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ...
CZYTAJ WIĘCEJ

TGE ograniczy wahania cen energii

Jak informuje portal gramwzielone.pl, Towarowa Giełda Towarowa wprowadziła nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wahań cen w zleceniach oraz wahań ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...