Komunikaty Prezesa URE dotyczące aukcji OZE

Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikaty w sprawie: 1. Sposobu wypełniania formularza oferty na sprzedaż energii elektrycznej składanego w aukcji w roku 2018 2. Rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawianego źródła
Read More
Komunikaty Prezesa URE dotyczące aukcji OZE

Finalizacja prac nad zmianami w IRiESD w zakresie mikroinstalacji OZE

Jak informuje portal gramwzielone.pl, operatorzy systemów dystrybucyjnych wkrótce zakończą prace nad zmianami do Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD) dotyczących zasad przyłączania i współpracy z siecią mikroinstalacji
Read More
Finalizacja prac nad zmianami w IRiESD w zakresie mikroinstalacji OZE

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa energetycznego ze 100 proc. obligo giełdowym

Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r. projekt nowelizacji prawa energetycznego przewidujący m.in. zwiększenie z 30 do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii elektrycznej (tzw. obligo giełdowe). Według projektu, przedsiębiorstwo energetyczne
Read More
Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa energetycznego ze 100 proc. obligo giełdowym

Komunikat dotyczący zasad rozliczania ujemnego salda

Zasady rozliczania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. ujemnego salda, wnioskowanego w związku z realizacją obowiązku sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ramach systemu aukcyjnego. Zdaniem Zarządcy Rozliczeń S.A., wytwórca energii
Read More
Komunikat dotyczący zasad rozliczania ujemnego salda

AKTUALNOŚCI

Przykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie instalacji OZE na potrzeby systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP

Na stronie URE została opublikowana informacja z zestawieniem przykładowych kosztów inwestycyjnych, których w ocenie Prezesa URE, nie należy uwzględniać przy …
CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikaty Prezesa URE dotyczące aukcji OZE

Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikaty w sprawie: 1. Sposobu wypełniania formularza oferty na sprzedaż energii elektrycznej składanego w aukcji w …
CZYTAJ WIĘCEJ

Wsparcie dla wiatraków na Bałtyku na 20 lat

Jak informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na wypowiedź dyrektora Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii, Andrzeja Kaźmierskiego, nowy system …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd. Ustawa pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i …
CZYTAJ WIĘCEJ

NFOŚiGW wesprze samorządy w rozwoju elektromobilności

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ceny świadectw pochodzenia nadal rosną

Jak wynika z danych Towarowej Giełdy Energii, w ubiegłym miesiącu średnia cena zielonych certyfikatów wyniosła 129,3 zł/MWh – i wzrosła …
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacje dotyczące potencjału krajowego OZE na koniec pierwszego półrocza 2018

Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2018 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz …
CZYTAJ WIĘCEJ

Finalizacja prac nad zmianami w IRiESD w zakresie mikroinstalacji OZE

Jak informuje portal gramwzielone.pl, operatorzy systemów dystrybucyjnych wkrótce zakończą prace nad zmianami do Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY