AKTUALNOŚCI

PSE: Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce

PSE i Energa ze strony polskiej oraz spółki z grupy Hitachi i Sumitomo Mitsui Banking Corporation ze strony japońskiej podpisały ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

- Rozwój transportu elektrycznego to dla Polski duże wyzwanie, ale i ogromna szansa. Decyzja Rady Ministrów to ważny krok. Plan ...
CZYTAJ WIĘCEJ

BOŚ Bank: odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

Bank Ochrony Środowiska poinformował o wysokości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości za 2016 r. Rezerwy utworzone przez BOŚ wynoszą ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ME sporządzi listę inicjatyw klastrowych w Polsce

Ministerstwo Energii będzie zbierać informacje dotyczące funkcjonujących w Polsce klastrów energii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk, które widzą potencjał w klastrach ...
CZYTAJ WIĘCEJ

PSE zamierza sfinansować przyłączenie farm wiatrowych na morzu do sieci

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Eryk Kłossowski, prezes państwowego operatora systemu przesyłowego PSE udziela poparcia koncepcji zmierzającej do budowy farm wiatrowych ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Tauron: wyniki finansowe i odpisy wartości aktywów

W 2016 r. Tauron odnotował przychody na poziomie 17,646 mld zł wobec 18,264 mld zł przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Eurostat: udział OZE w konsumpcji energii w Europie

Unijna agencja statystyczna Eurostat podała, że udział energii odnawialnej w konsumpcji energii na terenie Unii Europejskiej w 2015 r. wyniósł ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ENEA: odpis wartości aktywów wiatrowych na 49 mln zł.

Enea opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2016 r., informując o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w obszarze energetyki wiatrowej. W ...
CZYTAJ WIĘCEJ