Projekt rozporządzenia ws. ceny referencyjnej w aukcjach w 2021 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, dzisiaj, tj. 26 lutego 2021 r., został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł...
Read More

Projekt rozporządzenia ws. ceny maksymalnej z morskich farm wiatrowych

Dzisiaj, tj. dnia 16 lutego 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i...
Read More

Zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy OZE

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana zaktualizowana po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw...
Read More

Projekt ustawy znoszącej obligo giełdowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacj dzisiaj, tj. 26 stycznia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer...
Read More

AKTUALNOŚCI

WindEurope opublikowało raport poświęcony energetyce wiatrowej

Europejskie stowarzyszenie branżowe WindEurope opublikowało raport poświęcony energetyce wiatrowej, który uwzględnia dane dotyczące lądowej, jak i morskiej energetyki. W 2020 …
CZYTAJ WIĘCEJ

15 kwietnia br. upływa termin na złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń w kwestii premii gwarantowanej dla kogeneracji

Wytwórcy, którzy chcą uzyskać wsparcie za okres od 1 stycznia 2019 r., powinni do 15 kwietnia br. wystąpić do Zarządcy …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa edycja programu Mój Prąd – możliwe ogłoszenie naboru do połowy 2021 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jeszcze nie podało oficjalnych informacji dotyczących założeń trzeciej edycji programu dotacji dla prosumentów Mój Prąd, na …
CZYTAJ WIĘCEJ

Uchwalono nowelizację ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

W czwartek, tj. 25 lutego, Sejm uchwalił nowelizację ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w …
CZYTAJ WIĘCEJ

Stanowisko Stowarzyszenia ws. rozporządzenia dotyczącego ceny maksymalnej

Szanowny Panie Ministrze, Działając w imieniu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego br. w sprawie …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia ws. ceny referencyjnej w aukcjach w 2021 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, dzisiaj, tj. 26 lutego 2021 r., został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w …
CZYTAJ WIĘCEJ

URE a przedsiębiorcy kupujący prąd poza siecią

Na swojej stronie internetowej Prezes URE zamieścił informację, w której zwrócił uwagę, że część uczestników rynku energii zawiera i realizuje …
CZYTAJ WIĘCEJ

ACER i CEER opublikowali dokument odnoszący się do sieci wodorowych i transportu wodoru

9 lutego 2021 r. europejscy regulatorzy ds. energii w ramach ACER i CEER opublikowali pierwszy z serii dokumentów odnoszących się …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY