URE: aktualizacja danych dotyczących krajowego potencjału OZE

Na stronie URE zostały zaktualizowane dane w zakresie Ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2019 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz mocy zainstalowanej instalacji OZE. Moc zainstalowana odnawialnych źródeł...
Read More
URE: aktualizacja danych dotyczących krajowego potencjału OZE

Rząd przyjął Politykę Ekologiczną Państwa 2030

Rada Ministrów przyjęła, a Premier podpisał uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Ekologicznej Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Polityka ekologiczna państwa 2030 jest strategią w...
Read More
Rząd przyjął Politykę Ekologiczną Państwa 2030

Urząd Morski opublikował prognozę OOŚ dla planu morskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podał informację o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000. Prognoza...
Read More
Urząd Morski opublikował prognozę OOŚ dla planu morskiego

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent 9 sierpnia br. podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14...
Read More
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

AKTUALNOŚCI

Raport Komisji Europejskiej dotyczący konkurencyjności sektora energii odnawialnej

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej , inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii mogą …
CZYTAJ WIĘCEJ

URE: aktualizacja danych dotyczących krajowego potencjału OZE

Na stronie URE zostały zaktualizowane dane w zakresie Ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2019 potwierdzonej wydanymi świadectwami …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rząd przyjął Politykę Ekologiczną Państwa 2030

Rada Ministrów przyjęła, a Premier podpisał uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Ekologicznej Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska …
CZYTAJ WIĘCEJ

Urząd Morski opublikował prognozę OOŚ dla planu morskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podał informację o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania …
CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawa wprowadzi nowe zasady dotacji na odnawialne źródła energii

Jak podaje portal Gram w zielone, z początkiem września w stolicy wystartuje kolejny nabór wniosków o dotacje m.in. na domowe …
CZYTAJ WIĘCEJ

Odbiorcy przemysłowi zobowiązani są do przekazania informacji i oświadczeń o których mowa w ustawie o OZE

Jak informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 31 sierpnia br. odbiorcy przemysłowi mają obowiązek złożenia informacji o: ilości energii elektrycznej …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekompensaty dla sektorów energochłonnych

Ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do …
CZYTAJ WIĘCEJ

PGE EO uruchamia projekt podnoszący efektywność farm wiatrowych

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) rozpoczęła pionierski program wykorzystania lidara horyzontalnego do optymalizacji działania farm wiatrowych i podniesienia ich efektywności …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY