Szukaj w portalu SEO

Firmy wspierające

pge.gif

Aktualności

Prezes UOKiK wydał zgodę na utworzenie wspólnego podmiotu przez cztery największe polskie spółki energetyczne. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji
więcej

Prezes URE ogłasza kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, zwane popularnie „białymi certyfikatami”.
więcej

Ministerstwo Energii zaprasza do składania ofert na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania klastrów energii. Na wykonanie analizy przeznaczono do 100 tys. zł.
więcej

Ministerstwo Energii 20 września 2016 r. przekazało do konsultacji społecznych Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Dokument wyznacza horyzont działań w tym obszarze do 2025 roku.
więcej

Podczas spotkania z dziennikarzami 20 września 2016 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Michał Kurtyka przedstawili pakiet przygotowanych przez ME rozwiązań, które mają m.in. poprawić bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie zanieczyszczeń z transportu. Jednym z nich jest Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. 

więcej

Wprowadzone ostatnio zmiany prawne dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych znacząco wpływają na sytuację podmiotów, które zajmują się jej produkcją. W szczególnie niekorzystnej sytuacji zostali postawieni producenci pozyskujący energię z wiatru. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła definicje, które od 2017 r. istotnie zwiększą opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości.
więcej

Polska firma Ursus, specjalizująca się dotąd w produkcji traktorów i maszyn rolniczych, będzie wytwarzać także samochody i autobusy elektryczne. W piątek, 16 września, zaprezentowała prototyp swojego pierwszego modelu małego auta dostawczego na prąd
więcej

W dniu 15 września 2016 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa. Do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa, energię elektryczną i gaz ziemny.
więcej

Kierownictwo Ministerstwa Energii 14 września 2016 r. przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  Z kolei 15 września 2016 r. do konsultacji skierowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Rozwiązania zaproponowane przez ME mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne, oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń generowanych przez transport.
więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (konkurs nr POIS/1.3.2/1/2016).
więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 120 »

Dostępne języki

Kalendarium

© Copyright 2007 Stowarzyszenie Energii Odnawialnej,   ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, tel. (022) 433 1238,   fax. (022) 433 1239,   biuro@seo.org.pl,   www.seo.org.pl

: Zaloguj się