Ministerstwo Środowiska: publiczny wykaz organizacji pozarządowych finansowanych przez podmioty zagraniczne

Jak wynika z komunikatu resortu środowiska, Minister Środowiska Michał Woś, we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, podjął inicjatywę ustawy, która przewiduje utworzenie publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych...
Read More

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Dzisiaj, tj. dnia 4 sierpnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu...
Read More

Rozporządzenie ws. aukcji OZE w 2021 r. w III kwartale br.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może...
Read More

TK: zmiany w opodatkowaniu wiatraków z mocą wstecz niezgodne z konstytucją

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. przepisy, które w połowie 2018 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia wprowadziły zmiany w opodatkowaniu elektrowni...
Read More

AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Środowiska: publiczny wykaz organizacji pozarządowych finansowanych przez podmioty zagraniczne

Jak wynika z komunikatu resortu środowiska, Minister Środowiska Michał Woś, we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, podjął inicjatywę ustawy, …
CZYTAJ WIĘCEJ

MAP: konsultacje społeczne w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach …
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana rozporządzenia w sprawie kalkulacji współczynnika energochłonności

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby kwalifikacji odbiorcy jako przemysłowego. Projektowana …
CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2020 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2020 roku 18 987 197 MWh, co oznacza wzrost o 9,9 …
CZYTAJ WIĘCEJ

KE: konsultacje kierunków zmian w dyrektywach kluczowych dla Green Deal

Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Komisja ogłosiła …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Dzisiaj, tj. dnia 4 sierpnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady ministrów pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Rozwoju chce kontynuowania dotacji dla prosumentów

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że będzie dążyć do kontynuacji programu dotacji do inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne.Na …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY