Ruszają konsultacje nowego mechanizmu finansowania OZE w Unii Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła czterotygodniowe konsultacje projektu przepisów, które mają wykreować nowy unijny mechanizm finansowania OZE. Głównym celem mechanizmu ma być umożliwienie państwom członkowskim ściślejszej współpracy w celu osiągnięcia...
Read More

Polska i kilka innych państw UE apeluje do Komisji o dodatkowe wsparcie dla sektora OZE

Polska wraz z siedmioma innymi państwami UE zwróciła się do Komisji Europejskiej, by w ramach odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią przywrócić do Europy kluczowe segmenty łańcucha dostaw do...
Read More

Rozporządzenie ws. cen referencyjnych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dnia 4 maja w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców,...
Read More

Uwagi SEO do ustawy o OZE w związku z pandemią

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, w ślad za zmianami przewidzianymi w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
Read More

AKTUALNOŚCI

Plan Wdrażania reform rynku energii elektrycznej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Klimatu 14 maja 2020 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął polski Plan wdrażania reform …
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w kodeksach sieciowych

Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat dotyczący Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w kodeksach sieciowych. Zgodnie z nim do 15 …
CZYTAJ WIĘCEJ

Dalsza część szkoleń online dedykowanych przygotowaniu wniosków do Programu LIFE

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już 26 i 27 maja rozpoczynają się kolejne szkolenia online dla …
CZYTAJ WIĘCEJ

Wejście w życie rozporządzenia określającego ceny referencyjne dla tegorocznych aukcji OZE

Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat dotyczący cen referencyjnych. Określają one maksymalny poziom cen ofert składanych przez producentów zielonej energii w …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rozliczeń spółdzielni energetycznych

15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu dotyczący rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania …
CZYTAJ WIĘCEJ

Minister Kurtyka o grantach z unijnego Programu LIFE

„W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY