Nowelizacja ustawy OZE w wykazie prac RM

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów wyznaczono na III...
Read More

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Ministerstwo Klimatu skierowało do kolejnych uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie z pismem kierującym projekt do uzgodnień, uwagi mogą być zgłaszane do 14...
Read More

Ministerstwo Rozwoju – propozycja zmian zasad lokalizacji farm wiatrowych

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała znowelizowanie przepisów zakazujących budowy elektrowni wiatrowych w odległości od zabudowań mieszkalnych i terenów chronionych bliższej niż odpowiadająca 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowej. Minister resort...
Read More

Pełnomocnik ds. OZE: przedłużenie aukcji do połowy 2026 r.

Jak wynika z deklaracji Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, aukcje dla instalacji OZE będą kontynuowane w następnych latach, a maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu...
Read More

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy OZE w wykazie prac RM

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego planowany …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Ministerstwo Klimatu skierowało do kolejnych uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie z pismem kierującym projekt …
CZYTAJ WIĘCEJ

Minister Klimatu o celach transformacji w Polsce

„Państwa Europy Środkowo-Wschodniej mogą w najbliższym czasie stać się motorem zielonej odbudowy. Oznacza to jednak jeszcze większą odpowiedzialność – w …
CZYTAJ WIĘCEJ

Komisja Europejska – innowacje w energetyce

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego mającego być jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w …
CZYTAJ WIĘCEJ

Senat powołał komisję nadzwyczajną ds. klimatu

2 lipca br. senat przegłosował uchwałę o powołaniu komisji nadzwyczajnej ds. klimatu. Licząca ponad 40 senatorów komisja ma zajmować się …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa offshore trafi do kolejnych konsultacji

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska wskazuje, że ustawa mająca uregulować rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce trafi do kolejnych konsultacji międzyresortowych …
CZYTAJ WIĘCEJ

PSE przyłączy ok. 8 GW mocy z morskich farm wiatrowych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne posiadają już umowy i warunki przyłączeniowe z inwestorami morskich farm wiatrowych na łączną moc ok. 8 GW …
CZYTAJ WIĘCEJ

Wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej

Wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska przedstawił szczegóły zmian w ustawie offshore przemawiając podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY