URE: uzgodniony harmonogram aukcji OZE w 2020 r.

Minister Klimatu 17 września br. zatwierdził ustalony przez Prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Określa on szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak...
Read More

List intencyjny w sprawie umowy sektorowej dla fotowoltaiki

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu oraz przedstawiciele branży fotowoltaicznej, w tym Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w dniu 11 września 2020 r. podpisali list intencyjny dotyczący koordynacji prac na rzecz zwiększenia roli...
Read More

Ministerstwo Rozwoju: modyfikacja kryterium odległościowego we wrześniu br.

Jak informuje portal cire.pl, zgodnie z zapowiedzią wicedyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju Przemysława Hofmana, inicjatywa legislacyjna zgodnie z którą gmina, pod pewnymi warunkami będzie mogła dopuścić...
Read More

Rozporządzenie ws. wolumenów aukcyjnych w 2021 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji...
Read More

AKTUALNOŚCI

URE odniosło się do kwestii zmiany miejsca przyłączenia w projekcie aukcyjnym

W odpowiedzi na pytanie o możliwość zmiany przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii posiadającej zabezpieczone wsparcie w systemie aukcyjnym, już po …
CZYTAJ WIĘCEJ

Chiny ogłosiły, że do 2060 roku osiągną neutralność klimatyczną

Podczas posiedzenia plenarnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Chiny, które emitują najwięcej CO2 na świecie, zobowiązały się do 2060 roku osiągnąć neutralność …
CZYTAJ WIĘCEJ

Cel OZE na 2030 rok – Komisja szacuje, że może wzrosnąć do 40 procent

Niedawno Unia Europejska podjęła decyzję, że do 2030 roku udział zielonej energii w miksie konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej oraz w …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe wymogi w inwestycjach w panele fotowoltaiczne

Nowelizacja Prawa Budowlanego sprawiła, że od 19 września, w przypadku instalacji fotowoltaicznych, których moc wynosi przynajmniej 6,5 kW, obowiązuje wymóg …
CZYTAJ WIĘCEJ

URE: uzgodniony harmonogram aukcji OZE w 2020 r.

Minister Klimatu 17 września br. zatwierdził ustalony przez Prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Klimatu rozszerzy dotacje programu Mój Prąd o stacje ładowania samochodów elektrycznych

Podczas konferencji dotyczącej programu Pilot Maker Elektro ScaleUp minister klimatu Michał Kurtyka zapewnił, że zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony …
CZYTAJ WIĘCEJ

Komisja Europejska zapowiedziała forsowanie wyższego celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku

16 września Komisja Europejska przedstawiła plan zwiększenia celu ograniczenia emisji CO2 w Unii Europejskiej do 2030 roku, który ma być …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rząd powołał Zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków

Minister rozwoju powołał Zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków, którego zadaniem ma być opracowanie reformy systemu wsparcia inwestycji w …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY