Nowe otwarcie w unijnej polityce klimatycznej

10 września 2019 r. wybrana w lipcu br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła wytyczne, w oparciu o które będą realizowane działania Komisji Europejskiej m.in. w zakresie polityki...
Read More
Nowe otwarcie w unijnej polityce klimatycznej

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedłożone przez Ministra Środowiska. Rozporządzenie zawiera katalog przedsięwzięć, których realizacja wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Katalog...
Read More
Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

URE: trudności z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację platformy IPA

W biuletynie informacji publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano zawiadomienie o kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna celem przeprowadzenia w 2019 roku aukcji...
Read More
URE: trudności z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację platformy IPA

Wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 14 sierpnia br., i wchodzi...
Read More
Wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE

AKTUALNOŚCI

Wielkość funduszu modernizacji energetyki może wynieść 33 mld zł

W odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą funduszu celowego na modernizację energetyki, finansowanego ze sprzedaży części uprawnień do emisji dwutlenku węgla, …
CZYTAJ WIĘCEJ

MPiT: kolejne zmiany w energetyce prosumenckiej

Jak zapowiedziała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, planowane jest wdrożenie kolejnych rozwiązań ułatwiających rozwój energetyki prosumenckiej. Wśród proponowanych zmian …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce zapowiedział, że na przełomie 2019 …
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w gospodarce odpadami

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zadeklarował, że resort dostrzega potencjał instalacji termicznego przekształcania odpadów w gospodarce komunalnej i przewiduje rozwój tych …
CZYTAJ WIĘCEJ

URE: średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w sierpniu 2019

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 65/ 2019, która zawiera średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe otwarcie w unijnej polityce klimatycznej

10 września 2019 r. wybrana w lipcu br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła wytyczne, w oparciu o …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rada ministrów przyjęła projekt mapy drogowej GOZ

10 września 2019 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Mapę drogowa Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podstawą …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedłożone przez Ministra Środowiska. Rozporządzenie zawiera katalog przedsięwzięć, …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY