Nowelizacja ustawy o OZE w Senacie

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw na 63. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca
Read More
Nowelizacja ustawy o OZE w Senacie

Projekt nowelizacji uOZE przyjęty przez Sejm RP

Na 63. plenarnym posiedzeniu Sejmu RP, 7 czerwca około godziny 19:00 odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Posłowie większością
Read More
Projekt nowelizacji uOZE przyjęty przez Sejm RP

Posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa ws. nowelizacji uOZE

5 czerwca o godz. 20:30 rozpoczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa , na którym rozpatrzone zostały poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o
Read More
Posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa ws. nowelizacji uOZE

II czytanie rządowego projektu nowelizacji uOZE

5 czerwca 2018 r. podczas 63. posiedzenia plenarnego Sejmu RP około godziny 12:00 odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
Read More
II czytanie rządowego projektu nowelizacji uOZE

AKTUALNOŚCI

Unijna Dyrektywa dot. gospodarki odpadami oraz Decyzja dot. sprawozdawczości w dziedzinie środowiska

14 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano m.in.: – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z …
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości e.e. lub ciepła wytwarzanych w instalacjach OZE

14 czerwca 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji dwie wersje projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie …
CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualizacja rejestru MIOZE

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. Działalność gospodarcza polegająca na …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Energii przeprowadzi drugi konkurs dla kastrów energii

O drugiej edycji konkursu poinformował Piotr Czopek, Naczelnik wydziału Energii rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy o OZE w Senacie

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw na 63. posiedzeniu w dniu 7 …
CZYTAJ WIĘCEJ

UE uzgodniła cel OZE na rok 2030

13 czerwca uzgodniony został cel ogólny udziału odnawialnej energii w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 na poziomie 32 proc …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt nowelizacji uOZE przyjęty przez Sejm RP

Na 63. plenarnym posiedzeniu Sejmu RP, 7 czerwca około godziny 19:00 odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie …
CZYTAJ WIĘCEJ

Posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa ws. nowelizacji uOZE

5 czerwca o godz. 20:30 rozpoczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa , na którym rozpatrzone …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY