Projekt ustawy znoszącej obligo giełdowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacj dzisiaj, tj. 26 stycznia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer...
Read More

Konsultacje publiczne projektu „Polskiej Strategii Wodorowej”

Dzisiaj, tj. 14 stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” Jak wynika z...
Read More

Senat uchwalił ustawę offshore bez poprawek

Dzisiaj, tj. 13 stycznia 2021 r., Senat uchwalił Ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych bez poprawek. Wcześniej Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w...
Read More

Przedłużenie aukcji dla OZE do końca 2021 r.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowanego dzisiaj, tj. 30 grudnia 2020 r., Komisja Europejska dnia 17 grudnia 2020 r. zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego...
Read More

AKTUALNOŚCI

Projekt ustawy znoszącej obligo giełdowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacj dzisiaj, tj. 26 stycznia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo …
CZYTAJ WIĘCEJ

Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 7 stycznia br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków …
CZYTAJ WIĘCEJ

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” w I kwartale br.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd planuje przyjąć Politykę energetyczna Polski do 2040 r. – …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o działach: Minister ds. klimatu ma kształtować i prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie

Na stronach internetowych Sejmu został opublikowany rządowy projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Wynika z …
CZYTAJ WIĘCEJ

Moc zainstalowana fotowoltaiki powyżej 3600 MW

Jak poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, będące operatorem przesyłowym energii elektrycznej, 1 grudnia 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w polskim systemie …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa offshore z podpisem Prezydenta RP

Dnia 21 stycznia 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej …
CZYTAJ WIĘCEJ

Wymagania jakościowe dla biometanu w projekcie zmiany rozporządzenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania …
CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie przez KE trzeciego kwartału na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Jak wynika z opublikowanych we wtorek sprawozdań KE o sytuacji na obu rynkach, zużycia energii elektrycznej i gazu w trzecim …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY