Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne na etapie Komisji Prawniczej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UC 17) został już zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i znajduje się obecnie...
Read More

IJ: prognoza cen zielonych certyfikatów w perspektywie krótko oraz długoterminowej

Instytut Jagielloński opracował raport, którego celem jest analiza cen Świadectw Pochodzenia oraz przedstawienie ich prognozy w perspektywie krótko oraz średnioterminowej. Zgodnie z opublikowanym komunikatem, prezentowane ścieżki cenowe zostały...
Read More

URE: uzgodniony harmonogram aukcji OZE w 2020 r.

Minister Klimatu 17 września br. zatwierdził ustalony przez Prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Określa on szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak...
Read More

List intencyjny w sprawie umowy sektorowej dla fotowoltaiki

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu oraz przedstawiciele branży fotowoltaicznej, w tym Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w dniu 11 września 2020 r. podpisali list intencyjny dotyczący koordynacji prac na rzecz zwiększenia roli...
Read More

AKTUALNOŚCI

Niemcy: Ceny aukcji PV niższe od cen z aukcji energetyki wiatrowej

W Niemczech odbyły się kolejne aukcje dla inwestorów mających w planach budowę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. I tym razem ceny …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Klimatu nie jest zadowolone z wykorzystania środków programu „Czyste powietrze”

Podczas posiedzenia Sejmu Sekretarz Stanu Ireneusz Zyska odpowiadał na pytania posłów dotyczące programu „Czyste powietrze”. Na mównicy przyznał, że ministerstwo …
CZYTAJ WIĘCEJ

Pojawiają się kolejne wątpliwości w sprawie obliga

Jeszcze w tym roku projekt znoszący tzw. obligo giełdowe ma wyjść z resortu klimatu. Rząd zobowiązał się, że „dokona zmiany …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rada Ministrów nie przyjęła projektu ustawy offshore

Zgodnie z zapowiedzią Pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski , projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w …
CZYTAJ WIĘCEJ

ACER ocenia: integracja hurtowych rynków energii elektrycznej w UE postępuje, jednak zdolności transgraniczne są ograniczone

W swoim raporcie na temat sytuacji na rynkach energii w Unii Europejskiej ACER zwraca uwagę m.in. na to, że na …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać …
CZYTAJ WIĘCEJ

Monitor Polski opublikował program polskiej energetyki jądrowej

Monitor Polski opublikował uchwałę dotyczącą aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”. Okres realizacji Programu został ustalony na …
CZYTAJ WIĘCEJ

Biuro Ministra ds. Unii Europejskiej zgłasza uwagi prawne do projektu ustawy o offshore

Projekt ustawy dotyczący morskiej energetyki wiatrowej jest już na zaawansowanym etapie prac,  jednak biuro Ministra ds. UE zgłosiło do niego …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY