URE ogłasza osiem aukcji zwykłych na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z opublikowanym na początku kwietnia harmonogramem aukcje odbędą się w dniach od 26 maja...
Read More

Wchodzi w życie rozporządzenie ws. ceny referencyjnej w tegorocznych aukcjach

Wczoraj, tj. 19 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł...
Read More

Nowelizacja ustawy odległościowej w wykazie prac Rady Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a jego przyjęcie ma nastąpić jeszcze w II...
Read More

Nowelizacja ustawy odległościowej trafi do wykazu prac Rady Ministrów

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych otrzymał...
Read More

AKTUALNOŚCI

Orsted i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy

W środę, 21 kwietnia br., Orsted i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie bezzałogowych …
CZYTAJ WIĘCEJ

Rząd zakłada modyfikację i poszerzenie dotychczasowego modelu systemu prosumenckiego

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska udzielił odpowiedzi na interpelację poselską. Ze słów wiceministra wynika, że na poziomie międzyresortowym analizowane …
CZYTAJ WIĘCEJ

Zawarto porozumienie dot. celów klimatycznych UE

W środę, tj. 21 kwietnia, zawarto w Brukseli porozumienie dot. celów klimatycznych UE w perspektywie 2030 i 2050 r.  Uzgodnienia …
CZYTAJ WIĘCEJ

URE ogłasza osiem aukcji zwykłych na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z opublikowanym na początku …
CZYTAJ WIĘCEJ

Wchodzi w życie rozporządzenie ws. ceny referencyjnej w tegorocznych aukcjach

Wczoraj, tj. 19 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy odległościowej w wykazie prac Rady Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy odległościowej trafi do wykazu prac Rady Ministrów

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy …
CZYTAJ WIĘCEJ

PSE: według stanu na 1 marca 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 216,3 MW

Jak wynika z danych przekazanych do PSE, według stanu na 1 marca 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła …
CZYTAJ WIĘCEJ

SUPPORTING MEMBERS