Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych

Ministerstwo Aktywów Państwowych dnia 27 lutego br. przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców,...
Read More
Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych

Pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej

Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało zarządzenie z dnia 26 lutego 2020 r. , w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw koordynacji działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w procesie realizacji...
Read More
Pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej

KE konsultuje plan reformy rynku energii elektrycznej w Polsce

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2019/943) z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, państwo członkowskie, które jest zagrożone wystąpieniem potencjalnych niedoborów energii, jest wzywane...
Read More
KE konsultuje plan reformy rynku energii elektrycznej w Polsce

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji rządowej

We wtorek 19 lutego br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wyodrębnia dwa nowe działy...
Read More
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji rządowej

AKTUALNOŚCI

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych

Ministerstwo Aktywów Państwowych dnia 27 lutego br. przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z …
CZYTAJ WIĘCEJ

Pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej

Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało zarządzenie z dnia 26 lutego 2020 r. , w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw koordynacji działań …
CZYTAJ WIĘCEJ

Uwagi do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

25 lutego 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej …
CZYTAJ WIĘCEJ

Uproszczenie programu „Czyste Powietrze”

Jak poinformował Minister Klimatu Michał Kurtyka – program „Czyste Powietrze” będzie bardziej przyjazny dla beneficjentów; wnioski o dotację będą prostsze …
CZYTAJ WIĘCEJ

Wsparcie dla kogeneracji

24 lutego 2020 r. na stronie Rządowego Centrum legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniającego rozporządzenie w sprawie …
CZYTAJ WIĘCEJ

Wzrost instalacji OZE

W ubiegłym roku wyraźnie zwiększyły się moce nowych odnawialnych źródeł energii, które rozpoczęły wytwarzanie w systemie aukcyjnym. Znacznie większy wzrost …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Klimatu przygotuje Polską Strategię Wodorową

Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska zadeklarował, że resort klimatu przygotowuje Polską Strategię Wodorową, która ma m.in. umożliwić skorzystanie z funduszy strukturalnych …
CZYTAJ WIĘCEJ

PSE przystępują operacyjnie do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., wykonane na środowisku produkcyjnym testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY