Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne na etapie Komisji Prawniczej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UC 17) został już zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i znajduje się obecnie...
Read More

IJ: prognoza cen zielonych certyfikatów w perspektywie krótko oraz długoterminowej

Instytut Jagielloński opracował raport, którego celem jest analiza cen Świadectw Pochodzenia oraz przedstawienie ich prognozy w perspektywie krótko oraz średnioterminowej. Zgodnie z opublikowanym komunikatem, prezentowane ścieżki cenowe zostały...
Read More

URE: uzgodniony harmonogram aukcji OZE w 2020 r.

Minister Klimatu 17 września br. zatwierdził ustalony przez Prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Określa on szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak...
Read More

List intencyjny w sprawie umowy sektorowej dla fotowoltaiki

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu oraz przedstawiciele branży fotowoltaicznej, w tym Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w dniu 11 września 2020 r. podpisali list intencyjny dotyczący koordynacji prac na rzecz zwiększenia roli...
Read More

AKTUALNOŚCI

Komisja kończy przygotowania do okresu 2021–2030 EU ETS

Ze względu na przygotowania do uruchomienia czwartej fazy rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2021–2030 Komisja Europejska przyjęła …
CZYTAJ WIĘCEJ

W MKiŚ powstał zespół, by promować m.in. kogenerację z odpadów

Podczas środowego posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych …
CZYTAJ WIĘCEJ

GUS: W 2019 r. udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 12,18%

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku …
CZYTAJ WIĘCEJ

Opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej

13 listopada w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin …
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej przeszedł uzgodnienia

Na Komitet ds. Europejskich skierowano projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, który przeszedł uzgodnienia. W regulacjach zaproponowano, by wprowadzający do …
CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsza część reformy rynku bilansującego została opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra klimatu i środowiska zawierające pierwszą część reformy rynku bilansującego energii elektrycznej. Nowe regulacje wprowadzają …
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie rozstrzygnięto kolejnej aukcji OZE

Jak ogłosił prezes URE, czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia. Przeznaczona była dla nowych instalacji wykorzystujących …
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa offshore w styczniu przyszłego roku

Chociaż początkowo rząd zapowiadał, że ustawa o offshore zostanie uchwalona w tym roku, to na ten moment nie trafiła jeszcze …
CZYTAJ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY