18 lutego weszły w życie przepisy ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Rozwiązania, które wprowadza odpowiadają na potrzebę szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Jak wskazuje Rafał Gawin, prezes URE, regulacje tej ustawy mają kluczowe znaczenie w kontekście zobowiązań naszego kraju do realizacji ambitnych celów klimatycznych, zarówno europejskich, jak i tych, które zostały wskazane w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

Od teraz do 31 marca inwestorzy mogą wnioskować o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.  W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Wnioski zostaną rozpatrzone do 30 czerwca br.

Środki na pokrycie ujemnego salda pochodzić będą z funkcjonującej od 2016 roku opłaty OZE, którą pobierają dystrybutorzy energii. Prezes URE będzie kalkulował w opłacie OZE także koszty wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. W tym roku opłata ta wynosi 2,20 zł/MWh.

Więcej